V Kamniku izgradnja krožnega križišča Bakovnik (pri Lidlu)

0
4065
Konec junija so se v križišču lokalne zbirne ceste Domžalska cesta – Ljubljanska cesta, lokalne ceste Bakovniška ulica – Ulica Marije Blejca in javne poti Bakovnik – Svit, začela gradbena dela, katera bodo preuredila obstoječe križišče v krožno križišče. Obstoječe vozišče se ne bo širilo, tako da se bo krožno križišče umestilo v obstoječe gabarite.
Gradbena dela so se začela s frezanjem obstoječega asfalta in izkopom za umestitev sredinskega otoka, s polaganjem armature, notranjih granitnih robnikov, zunanjih betonskih robnikov in betoniranjem povoznega dela otoka. Nato se bodo gradbena dela nadaljevala z ureditvijo ločilnih otokov, kateri bodo dvignjeni z granitnimi robniki ter z dograditvijo pločnika na Klavčičevi ulici in Bakovniški ulici. Na desnem priključku se zaradi zagotavljanja prevoznost vlačilca ločilnega otoka ne bo postavilo, ampak se bo sama priključitev k otoku uredila s talnimi označbami. Predvideno končanje del je v mesecu juliju.

Vir: Občina Kamnik
 .
krozisce1 krozisce2 krozisce3
Oglasno sporočilo