Župan Občine Mengeš in direktor SGP Graditelj d.d. podpisala pogodbo za izgradnjo prizidka OŠ Mengeš

0
4604

V petek 8. julija 2016 sta župan Franc Jerič in direktor podjetja SGP Graditelj d.d. Janez Zorman podpisala pogodbo o izgradnji vzhodnega prizidka OŠ Mengeš.
Vrednost pogodbenih del je 521.367,93 EUR brez DDV. S tem se je gradnja prizidka uradno začela. Rok za dokončanje del je 12 mesecev. Izvajalec je s pripravljalnimi deli že pričel. Po končanju del arheologov, je bila s strani izvajalca SGP Graditelj postavljena močnejša gradbiščna ograja, povečano je bilo tudi samo gradbišče in narejena poglobitev izkopa do trdne peščene podlage. V četrtek 7.7.2016 je bila narejena geodetska zakoličba prizidka in terenski ogled s statikom glede povezave armature obstoječega objekta šole z novim prizidkom. Sedaj sledi izdelava temeljev in ureditev komunalnih vodov. Več o tem v nadaljevanju gradnje.

Občinska uprava

os_Menges_prizidek (2) os_Menges_prizidek (3) os_Menges_prizidek (4)

Oglasno sporočilo