Slovesen prevzem nove gasilske avtocisterne Prostovoljnega gasilskega društva Motnik

0
3376
v Ssboto popoldan so gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Motnik pripravili slovesen prevzem nove gasilske avtocisterne GVC 16/25, ki se ga je udeležil tudi župan Marjan Šarec skupaj s poslancem Državnega zbora mag. Matejem Toninom, podžupanom Igorjem Žavbijem, članom poveljstva Gasilske zveze in poveljnikom regije Ljubljana III Jožetom Oblakom, predsednikom Gasilske zveze Kamnik Marjanom Semprimožnikom, poveljnico Gasilske zveze Kamnik Simono Oblak, predsednikom Prostovoljnega gasilskega društva Motnik Matjažem Piskarjem, poveljnikom Prostovoljnega gasilskega društva Motnik Francijem Uriskom in botri, ki so pripomogli k nakupu novega vozila.

Sprva se je odvila slavnostna parada, v kateri so sodelovale gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Motnik, pridružile pa so se jim tudi gasilke in gasilci ostalih gasilskih društev občine Kamnik in sosednjih občin.

Za glasbeno popestritev so poskrbele godbenice in godbeniki Mestne godbe Kamnik,posebno noto so dodali gasilski praporščaki, narodne noše društva Utrip iz Motnika in gasilska vozila, ki so parado tudi sklenila.

Ob zvokih koračnice Mestne godbe Kamnik je sledila osrednja slovesnost prevzema nove gasilske avtocisterne GVC 16/25. Novo vozilo pa je blagoslovil župnik Miran Klevišar.

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Motnik Matjaž Piskar se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so pripomogli k novi pridobitvi prostovoljnega gasilskega društva in orisal delovanje društva, ki je drugo najstarejše društvo v občini Kamnik, in sicer s 115-letno zgodovino: »Z gasilskimi vozili smo opravili že veliko intervencij, zaradi česar postaja naš vozni park vedno bolj iztrošen, ne prizanaša pa mu niti zob časa. Kljub različnim omejitvam, motniški gasilci vseskozi stremimo k temu, da občankam in občanom nudimo kar se da hitro in strokovno pomoč. Prav zato smo se odločili za nakup nove avtocisterne GV 16/25, saj dosedanja ne ustreza več zahtevam gasilskega dela.«Poveljnik je nato opisal karakteristike novega vozila in ob koncu nagovora dodal: »Nakup novega vozila je za naše društvo zelo velik finančni zalogaj, zato se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uresničitvi zadanega cilja. Zahvaljujemo se botrom, sponzorjem, donatorjem, vsem članom PGD Motnik, vsem krajankam in krajanom predvsem pa Občini Kamnik. Brez vaše pomoči nam ne bi uspelo, zato hvala in z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 

Župan Marjan Šarec pa je Prostovoljnemu gasilskemu društvu Motnik izrekel čestitke, zaželel varno vožnjo in zbranim namenil naslednje misli: »Tovarišice gasilke, tovariši gasilci, spoštovani gostje, krajanke in krajani, res je, danes je velik dan za Motnik. Dolgoletno prizadevanje za novo avtocisterno je danes tukaj obrodilo sadove. Novo vozilo bo v bodoče reševalo naravne nesreče, požare in, verjamem, kdaj tudi kakšno življenje. Živimo v času, ko je tudi vremensko precej turbulentno, čedalje več je naravnih ujm in pojavov, ki jih nekoč skoraj nismo poznali, danes pa se moramo z njimi soočati na tak ali drugačen način. Iskati moramo vedno nove možnosti za spopadanje z naravo, ki je včasih kruta, nepredvidljiva in pri kateri nikoli ne vemo, katero znanje bo od gasilca terjala. Prostovoljno gasilsko društvo Motnik je trden člen v verigi kamniških gasilskih društev in verjamem, da bo tudi ta nova pridobitev dodala dodaten zagon predvsem mladini, ki bo odslej še z večjim veseljem prihajala tako na vaje kot tudi kasneje na intervencije. Tehnika brez ljudstva je mrtva tehnika. Tehnika lahko pokaže vso svojo zmožnost šele takrat, ko ima za seboj usposobljeno ekipo, ki zna z njo ravnati. Verjamem, da je v Motniku tako. Iskrene čestitke ob novem vozilu z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Ob tej priložnosti so bila podeljenaobčinska priznanja in državna odlikovanja članom društva. Hkrati so se gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Motnik zahvalili vsem botrom in sponzorjem, ki so pripomogli k nakupu njihovega novega gasilskega vozila, s predajo ključa in prerezom traku pa so ga predali v uporabo vozniku, tovarišu Mihu Keršiču. 

Po končanem uradnem delu, ki ga je povezovala Urška Orehovec Cerar, je sledila gasilska veselica z ansamblom Ognjeni muzikanti.

Z GASILSKIM POZDRAVOM »NA POMOČ!« SREČNO IN VARNO VOŽNJO GASILKE IN GASILCI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MOTNIK!

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo