Nujna sanacijska dela vodotoka Pšata v Topolah

0
3421
Občina Mengeš se je v letu 2016 odločila za izvedbo sanacije ureditve vodotoka Pšata nad mostom v Topolah. Sanacijska dela so nujna, saj je Pšata polna naplavin, brežine so močno zaraščene in polne štorov, kar močno ovira pretočnost vode in povečuje nevarnost poplav na območju naselja Topole. Sanacijska dela so v teku, skupna vrednost pogodbenih del znaša 144.986,47 EUR z DDV. Predvidevamo, da bodo dela končana konec septembra 2016.

Vir: Občina Mengeš

vodotok_psata (2)

Oglasno sporočilo