V času poletnih počitnic nujna sanacijska dela v jedilnici in kuhinji OŠ Mengeš

0
3006
Poleg gradnje prizidka k osnovni šoli, se v času poletnih počitnic, ko šolska kuhinja ne obratuje, izvajajo tudi nujna obnovitvena dela na prezračevalnem sistemu in vodovodu. Obnova prezračevalnega sistema je nujna, saj sedanja kuhinjska napa odvoda ni imela speljanega skozi rekuperator, zaradi česar je prihajalo do toplotnih izgub. Z izdelavo prevezave na rekuperator in izdelavo vpihalnega sistema zraka v jedilnico, bodo odpravljene toplotne izgube in problem zdravju škodljivega podtlaka.
Prav tako je potrebno obnoviti tudi vodovodno napeljavo v prostorih kuhinje, saj je obstoječa napeljava zaradi svoje starosti že zelo dotrajana.
V skladu s terminskim planom bodo dela v jedilnici in kuhinji končana predvidoma do 15.8.2016. Več o poteku del v nadaljevanju.
 
Vir: Občina Mengeš
os_menges_kuhinja (1)
Oglasno sporočilo