Velike poletne investicije v občini Domžale

0
2973

Poletje je čas, ko ugodne vremenske razmere omogočajo gradnjo novih investicij. Že do konca julija smo uspeli izvesti velik delež gradenj, nekatere se še izvajajo.

Jeseni nas čaka še pravi dragulj med investicijami – začetek gradnje prizidka podružnične šole Ihan.

Knjigobežnice
Ker so lansko leto nepridipravi uničili večino knjigobežnic, smo morali narediti nove. Letošnje so tako veliko bolj trdne in odporne. Odločili smo se za občinske barve, ki bolj izstopajo in tako opozarjajo mimoidoče – pridi in beri v naravi. Postavili smo jih 8 na različne točke: v Češminov park, na domžalski bazen, ob Kamniški Bistrici zraven Sahare, na Viru pri novi skulpturi, na počivališču ob plinski postaji pri Šumberku, na Homcu pri počivališču ob brvi, v Dobu v parku pri Močilniku in v grobeljskem drevoredu. Resnično upamo, da vam bodo polepšale poletne dni.

Češminov park
Dela v parku, ki jih je opravljalo podjetje ALFA-M, d. o. o., Trzin in so stala 38.050 evrov, so zaključena, prav tako je bil uspešno zaključen razpis za kavni paviljon. Z velikim veseljem pričakujemo, da bomo kmalu v Češminovem parku lahko pili kavico in uživali lepe sončne dni. Okolico parka ves čas oskrbuje Arboretum Volčji Potok, prav tako pa je pri tem aktivna Občina Domžale. Če se spomnite, je župan Toni Dragar v okviru občinskega praznovanja Spoznajmo se, praznujmo skupaj posadil 12 novih medonosnih dreves.

Kulturni dom Franca Bernika
Kulturni dom Franca Bernika je dobil prenovljeno podobo. Občina Domžale je pod strogim nadzorom Zavoda za kulturno dediščino obnovila fasado doma. Dela je opravilo podjetje GŠ Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana in so stala nekaj več kot 111.000 evrov. Kot lahko Domžalčani opazijo, je zdaj barva oken malce drugačna kot prej. Zavod za kulturno dediščino je namreč ugotovil, da je prvotna barva oken bila bolj zelena, kot smo jih nazadnje pobarvali. V želji po ohranjanju stavbe, takšne kot je bila v preteklosti, smo tako okna prebarvali na prvotno barvo, ki jo je posebej za to stavbo naredilo podjetje Helios. Kulturni dom zdaj izgleda tako veličastno kot davnega leta 1910, ko je bil zgrajen kot Društveni dom.

Dvigalo
V okviru zagotavljanja invalidom prijazne občine smo se potrudili, da je tudi dostop na sami občini in osebno do župana možen invalidom. Jašek je delalo podjetje Obnova Kočevje in je stal 34.751 evrov. Do 20. avgusta je predviden še vnos dvigala, kar bo zagotovilo podjetje Kone, d. o. o. Nov vhod v občino, ki smo ga dokončali 2015, in dostop v dvigalo iz pritličja tako omogočata obisk na občino in upravno enoto prav vsem. Pot bo tako olajšana tudi mladim mamicam in očkom, ki k nam pridejo s svojimi novorojenčki v vozičkih.

Oder v poletnem gledališču Studenec
Oder, ki ga je prenavljalo podjetje Ilgrad, d. o. o., je prenovljen. Igralci in tudi naš župan Toni Dragar, ki je tam imel govor pred opero Carmen v počastitev državnega praznika, so potrdili, da je dovolj trden. Tako lahko gledalci prijetno uživamo v predstavah, ki jih za nas prireja KD Miran Jarc Škocjan v Poletnem gledališču Studenec. Po končani letošnji sezoni predstav nameravamo na Studencu začeti z gradnjo Doma krajanov Studenec. Večnamenski objekt skupnega pomena, ki bo v prvi vrsti zagotavljal pogoje za izvajanje javne gasilske službe, vseboval ustrezne prostore za delovanje PGD Studenec, hkrati pa nudil prostore ostalim interesnim dejavnostim lokalnega prebivalstva, je trenutno v razpisni fazi. Sama gradnja naj bi bila končana do julija 2017, več o projektu pa bomo več pisali v prihodnjih številkah Slamnika.

Most Repovž
Podjetje SANING, sanacije in gradnja objektov, d. o. o., iz Kranja je z deli na objektu začelo 27. junija 2016 s postavitvijo polne prometne zapore in z začetkom rušitvenih del. Dela potekajo po predvidenem načrtu – izvedena je bila sanacija betonov prekladne konstrukcije, hidroizolacija, zamenjava voziščne konstrukcije na objektu z navezavo na niveleto vozišča na priključnih nasipih ter odstranitev asfaltnih dilatacij. Dela bodo zaključena v začetku avgusta in most bo predvidoma odprt 15. avgusta 2016. Glede na kompleksnost sanacije starega objekta v nezavidljivem stanju ter relativno majhno dolžino mostu predmetna sanacija zahteva veliko število posameznih faz del, ki ne omogočajo hkratnega velikega števila delavcev na gradbišču, medtem ko je vzporedno delo več faz v večini primerov tehnološko nedopustno. Občane zaradi tega naprošamo za razumevanje, saj bo kvalitetna izvedba koristila vsem uporabnikom mostu še mnogo let.

Ploščad Vele
V juliju je bila zaključena prenova stopnic pred ploščadjo Tuš v centru mesta. Občina Domžale je za prenovo dotrajanih stopnic, ki niso bile več varne, namenila nekaj več kot 47.200 evrov. Dela je opravljal Euronep Eko, Kamnik in nove stopnice so ploščadi dale veliko lepši videz. Podjetje TUŠ zdaj obnavlja nadstrešnico nad trgovinami. Gradbena dela opravlja podjetje Remont, ki bo postavilo novo konstrukcijo. S tem bo ploščad dobila veliko bolj moden videz.

Rekonstrukcija ulic
Na območju celotne občine v času poletnih počitnic Občina Domžale in javno komunalno podjetje Prodnik aktivno posodabljata naš vozni pas, kanalizacijo in vodovod. Na Študljanski ulici Prodnik ureja vodovod, hkrati pa bo Občina Domžale zagotovila gradnjo novega pločnika. Prav tako je bil pločnik zgrajen na Krakovski cesti, kjer je bila urejena tudi javna razsvetljava. Slednja je bila obnovljena tudi na Krumperku, kjer je bilo nujno potrebno zaradi varnosti.
Zaključena so dela na Koliški cesti in Jelovški ulici, kjer je JKP Prodnik obnavljal vodovodno omrežje. V prihodnosti nameravamo urediti Miklošičevo cesto, kjer bosta poleg vodovoda urejena tudi pločnik in kolesarska pot ter Kamniško cesto v Preserju, kjer bo JKP Prodnik uredil vodovodno omrežje, Občina Domžale pa nov pločnik. Aktivno smo se lotili urejanja plevela ob cesti na pločniku iz Doba v Lukovico.
Kanalizacija je že bila urejena na ulici Slavka Pengova v Ihanu, uredili pa jo bomo še v Kolovcu in Dolenji vasi. Na odseku od križišča z Gubčevo cesto v dolžini približno 150 m smo obnovili vodovod in gradnjo elektro kabelske kanalizacije na Vegovi ulici v Dobu. Po izvedbi komunalne infrastrukture bomo v celotni širini obnovili cesto in dogradili pločnik na južni strani ceste.
V avgustu bomo začeli z gradnjo na Cesti Radomeljske čete, ki bo predvidoma zaključena v oktobru. Predvidena je sanacija ceste, gradnja pločnika in javne razsvetljave ter ureditev amfibijskih kanalov za dvoživke (žabe). Poleg tega bo urejeno tudi križišče Rova–Kolovec in odvod vode iz ribnika Opekarniška proti Mlakam. Več informacij o cestni zapori bo v naslednji številki Slamnika.
Popolna zapora: V Ihanu bodo v avgustu potekala dela rekonstrukcije Breznikove ceste v Ihanu na odseku od križišča z Dragarjevo ulico do križišča s Šolsko ulico. Gre za kompletno rekonstrukcijo vozišča, skupaj z ureditvijo odvodnjavanja. Dela bodo predvidoma končana v avgustu. Ker bo med gradnjo vzpostavljena popolna zapora, bo promet preusmerjen na vzporedne ceste in sicer po lokalni cesti Selo pri Ihanu–Pšata preko Bišč, po lokalni cesti Domžale–Bišče preko Male Loke ter po Preloški cesti.

Most v Homcu
Glede na slabo stanje mostu čez Kamniško Bistrico v Homcu (peš brv med Preserjami in Homcem), smo že v lanskem letu izdelali projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo. V septembru bomo izvedli razpis in pridobili izvajalca. Gradnjo načrtujemo v jesenskih mesecih.

Vir: Slamnik
Občina Domžale, Urad župana

Fotografija: arhiv NOV!C

Oglasno sporočilo