Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (9.8.2016)

0
2727

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima ali velja prepoved košenja trave, rezanje žive meje in podobnih zadev ob nedeljah in praznikih.

Odgovor občinske uprave

Hrup in z njim povezane kršitve opredeljujeta Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) (Ur. l. RS, št. 70/06) in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05). Uredba ureja predvsem področje hrupa, ki izhaja iz dejavnosti različnih subjektov. Pristojnost za izvajanje nadzora nad spoštovanjem določb uredbe imajo inšpektorji za varstvo okolja.

Do 1. januarja 2006 je to vprašanje urejala Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, po kateri je obstajala pravna podlaga za omejevanje izvajanja hrupnih vrtnih in hišnih opravil v soboto in nedeljo ter ob praznikih in dela prostih dnevih. V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki je začela veljati s 1. januarjem 2006, ni več določb, ki bi omejevale izvajanje hrupnih vrtnih in hišnih opravil v soboto in nedeljo ter ob praznikih, zato tudi ni pravne podlage za ukrepanje.

Sicer pa se v skladu z 8. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru kaznuje kršitelja, ki na nedovoljen način med 22. in 6. uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne – vzdrževalne posege.

Oglasno sporočilo