Občina Kamnik ponosna in hvaležna javnim delavcem

0
3056
Občina Kamnik ima v programu javnih del zaposlenih 10 delavcev, ki redno skrbijo za čistočo starega mestnega jedra Kamnika in njegovo okolico.

K samemu urejenemu videzu pripomorejo s čiščenjem plevela (Ljubljanska cesta, Kranjska cesta, Cankarjeva cesta, Žale, Povezovalna cesta, Industrijska cona Perovo, Mekinje – Godič, Novi trg, Podgorje, Šolska ulica, Perovo pešpot, Steletova cesta, Kovinarska cesta, Kajuhova pot, Šmarca, Streliška ulica, Usnjarska cesta,…), ureditvijo živih mej, okolice Doma kulture Kamnik, plačljivih parkirišč, okolice Starega gradu, zelenih površin (Park Evropa, Keršmančev park, Industrijska cona Perovo, Kamnik – mesto, Titanova brv, …) in podhoda na Šolski ulici, vzdrževanjem in vodenjem javnega stranišča, zalivanjem cvetličnih gred (Kamnik – mesto), čiščenjem starega mestnega jedra, čiščenjem pločnikov po zimski službi, košnjo brižin ob občinskih cestah (Volčji Potok – Rudnik, Volčji Potok – Radomlje, Povezovalna cesta, Perovo pešpot, Kolodvorska cesta, Perovo,…), barvanjem lesenih klopi, barvanjem lesene ograje od Povezovalne ceste do Titanove brvi ter odpravo vandalizma na spomeniku v Kopiščah pri Kamniški Bistrici in v podhodu na Šolski ulici.

Občina Kamnik je hvaležna javnim delavcem in zelo ponosna na njihovo delo in trud, saj s pridnostjo vsakodnevno dokazujejo, da so predani svojemu delu, kar se posledično kaže v urejenosti mesta Kamnika. Lepo bi bilo, če bi tudi občanke in občani poskrbeli, da njihovo delo ne bo zaman.

Vir: Občina Kamnik

javni_delavci1 javni_delavci2 javni_delavci3 javni_delavci4

Oglasno sporočilo