Pričetek izgradnje brvi čez Pšato na Šolski ulici

0
2650

V prvi polovici avgusta se je pričela gradnja peš brvi čez Pšato na Šolski ulici v Mengšu. Brv je nujno potrebna, saj predstavlja del varne šolske poti za učence OŠ Mengeš in pešce nasploh. Za potrebe izgradnje brvi je bil s strani občine Mengeš naročen projekt in pridobljeno kulturnovarstveno soglasje ter gradbeno dovoljenje. Za izgradnjo brvi je bil izvedeno javno naročilo male vrednosti. Najugodnejši ponudnik je bilo podjetje VGP d.d. iz Kranja, ki je podpisalo pogodbo v višini 35.677,25 EUR z DDV. Rok za dokončanje del je 30.9.2016. Delavci so že pričeli z dograditvijo temelja mostu na vzhodni strani ter odstranitvijo starih in dotrajanih pralnih plošč na zahodni strani mostu.

Vir: Občina Mengeš

brv_Menges (2) brv_Menges (3)

Oglasno sporočilo