Trajnostno poročilo Lek d.d. – Mengeš

0
5102

Kakovostno vodenje Lekove lokacije Mengeš se odraža v rasti števila zaposlenih, to je ob koncu preteklega leta preseglo število 900. Lek je prvi zaposlovalec v občini Mengeš in med največjimi gospodarskimi družbami v občini Domžale, kjer zaposluje visoko izobražene kadre. Polovico ali 455 zaposlenih ima namreč najmanj visoko izobrazbo, več kot 40 odstotkov zaposlenih prihaja iz bližnjih lokalnih skupnosti.

”Pri uspešnem razvoju lokacije imajo pomembno vlogo dobri rezultati na področju zdravja, varnosti in varovanja okolja, ti so v Novartisu pogoj za pridobivanje novih projektov,” je povedal Egidij Capuder, direktor razvojno-proizvodne lokacije in Proizvodnje učinkovin Mengeš in pojasnil, da pri posodobitvah in širitvah zmogljivosti vgrajujejo najbolj napredne rešitve za varovanje okolja v času naložbe. Preteklo leto so zaznamovali številni domači in tuji inšpekcijski pregledi ter različne oblike nadzornih pregledov, pri katerih tako kot v celotnem desetletju 2005 – 2015 niso zabeležili pomembnejših odstopanj od mednarodnih normativov kakovosti in Novartisovih standardov ob sočasnem spoštovanju zakonodajnih zahtev, tudi na področju zdravja, varnosti in okolja.

Lekova lokacija Mengeš je uspešno obnovila pogoje za vključenost v sistem Evropske unije za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS, standarda ISO 14001, OHSAS 18001 in Program odgovorno ravnanje. Prav tako so novi proizvodni in razvojno-proizvodni obrati pridobili vse potrebne verifikacije za obratovanje.

Mojca Bernik, odgovorna oseba za okolje v Leku, članu skupine Sandoz, je povedala, da so z nadaljevanjem prevezav na napravo RTO, kljub povečanju proizvodnje, še nekoliko zmanjšali emisije hlapnih organskih snovi v zrak (za 1,8 odstotkov). S tem so dopolnili izboljšave, ki so jih dosegli z uvedbo termične oksidacije odpadnega zraka, s katerimi so od leta 2011 do leta 2015 skupno za 62 odstotkov zmanjšali emisije hlapnih organskih snovi v zrak, v obdobju 2005 – 2015 pa za 83 odstotkov. Lek je v obdobju med letoma 2009 in 2015 z naprednimi tehnološkimi rešitvami in spremembami proizvodnega portfelja za skoraj 19 odstotkov zmanjšal obremenitev odpadne vode (EO) kljub povečanju proizvodnje.

Na lokaciji Mengeš povečuje raziskovalno-razvojno dejavnost in vlogo izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Ti so procesno in energetsko zahtevnejši, kar je skupaj s povečevanjem proizvodnje razlog za več porabljene energije, vode in proizvedenih odpadkov.

Trajnostno poročilo družbe Lek d.d. za leto 2015 prinaša tudi vpogled v varnost pri delu in stopnjo nezgod zaposlenih, za katere je potrebna bolniška odsotnost. Kazalnik LTIR je z učinkovitimi ukrepi upadel skoraj za polovico (indeks 65 2015/14) na vrednost 0,12. Med Lekovimi družbenimi vplivi ima pomembno vlogo prostovoljno delo zaposlenih v lokalnem okolju, ki dopolnjuje podporo delovanju neprofitnih organizacij, zlasti humanitarnih in vzgojno-izobraževalnih. V Sloveniji so Novartisovi zaposleni v enajstih letih opravili 26.000 ur prostovoljnega dela, pomagali več kot 11.000 ljudem in 50 organizacijam, med njimi tudi številnim na območju somestja Domžale-Kamnik.

Lek, član skupine Sandoz, si v letošnjem letu prizadeva ohraniti vrednost emisij hlapnih organskih snovi v ozračje na ravni preteklega leta kljub rasti obsega proizvodnje in povečati delež predelave nevarnih ter nenevarnih odpadkov. Nadaljuje izpolnjevanje Novartisovih ciljev do leta 2020, kjer je na področju varovanja okolja začrtano znižanje emisij toplogrednih plinov za 30 odstotkov glede na leto 2010, na področju varnosti pri delu pa odsotnost (0) resnih poškodb.

  • Število zaposlenih v Leku, članu skupine Sandoz, se je v preteklem letu ponovno najbolj povečalo na razvojno-proizvodni lokaciji Mengeš, in sicer za skoraj 90 novih delovnih mest. Polovica zaposlenih ima najmanj visoko izobrazbo.
  • Nadaljevali so vgrajevanje sodobnih tehnoloških rešitev za varovanje okolja ter med leti 2011 in 2015 za 62 odstotkov zmanjšali emisije hlapnih organskih snovi v zrak, o čemer tudi poročajo v pravkar objavljenem Trajnostnem poročilu družbe Lek d.d. 2015.
  • Zunanja preverjanja so potrdila skladnost poslovanja na Lekovi lokaciji Mengeš s standardi kakovosti ravnanja za področje okolja ISO 14001, varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 in s Programom odgovornega ravnanja ter zahtevami sistema Evropske unije za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS.
Oglasno sporočilo