TeDni(K) Občine Kamnik (29.8.2016)

0
2648

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Na javni poti pri mostu v Vrhpolju je potekala vgradnja kanalizacijskega črpališča. Zaradi del je bil vzpostavljen obvoz. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del in sprostitev prometa.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kavran

Izvajalec je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Polaga se tlačna kanalizacija invodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Ocenjevanje poškodovanosti mostov na občinskih cestah

Občina Kamnik je pristopila k II. fazi projekta ocenjevanja poškodovanosti mostov na občinski cestah, ki bo zaključena v jesenskem času. V sodelovanju s pooblaščeno institucijo Zavodom za gradbeništvo (ZAG) so strokovnjaki izvedli preglede in ustrezne meritve. Na podlagi izvedenih ogledov mostov in na podlagi ustreznih meritev bo izdelana ocena o stanju mostov na občinskih cestah. Izdelana ocena poškodovanosti mostov pa bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov v prihodnje.

Oddelek za družbene dejavnosti

V četrtek, 25. avgusta 2016, je župan Marjan Šarec v sejni dvorani Občine Kamnik sprejel otroke oratorija Sv. Križ iz Ljubljane. Kar 120 otrok je prišlo v naše srednjeveško mesto, nekaj si jih je gledalo staro mestno jedro, drugi so se odpravili po poteh Rudolfa Maistra, najmlajši so iskali Veronikin zaklad, nekateri so si ogledali kip mamuta, kašče, muzej in frančiškansko knjižnico, del udeležencev oratorija pa si je ogledalo prostore občinske stavbe, kjer jih je, kot rečeno, sprejel župan.

Župan Marjan Šarec jim je pripovedoval o njegovem delu, o občini Kamnik in jim pokazal poročno dvorano, otroci pa so mu pripravili prijetno presenečenje, saj so mu v zahvalo za sprejem zapeli oratorijsko himno.

Objavili smo Javni poziv za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Rok za oddajo vlog je 30. 9. 2016. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite pri vodji Oddelka za družbene dejavnosti Tini Trček (telefonska številka: 01 831 81 05 ali elektronski naslov:tina.trcek@kamnik.si.)

Potekal je prevzem izvedenih del v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, enota PestrnaSanacija kuhinje je zaključena, po podrobnem popisu in pregledu del, je odgovorni nadzornik iz podjetja Proctor d.o.o., izvajalca, Razvojni GPI d.o.o., pozval k odpravi nekaterih pomanjkljivosti, skladno s pogodbenimi določili.

Izvajalec Euronep EKO d.o.o. je nadaljeval s postavitvijo nadstreška pred vhodom v Osnovno šolo Marije Vere v Kamniku. Skladno z ugotovitvami odgovornega nadzornika je bil pozvan k odpravi nekaterih napak na konstrukciji.

Odzvali smo se vabilu Zavoda Ars Ramovš na koncert mednarodno priznanega belgijskega vokalno-instrumentalnega ansambla Zefiro Tornav sodelovanju s slovensko mednarodno nagrajeno mešano pevsko zasedbo Ingenium Ensemble. Koncert je bil odlično obiskan, tudi s strani tujih gostov, predvsem pa vrhunsko izpeljan.

Ekošola in časopisna hiša Delo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani v šolskem letu 2016/2017 izvajata projekt Mladi poročevalci za okolje. Kot so navedli na spletni strani, je eden izmed ciljev projekta, da bi mladi začeli razmišljati o okoljskih izzivih, spodbujali druge k razmišljanju o le-teh in skupaj iskali rešitve.Učenci, dijaki in študentje, stari od 11 do 21 let, lahko postanejo poročevalci o okolju in za okolje s pisanjem novinarskih člankov, fotografiranjem, snemanjem kratkih videoposnetkov na različne, razpisane teme. Najboljši izdelki bodo vsak mesec objavljeni v časniku DELO ter na spletnih strani, ob koncu natečajnega obdobja pa bodo trije najboljši prispevki še dodatno nagrajeni.

V petek, 26. avgusta 2016, se je na Lokah v Tuhinju odvijal tradicionalni piknik varovancev in prijateljev društva Sožitje iz Kamnika, na katerem je za dobro vzdušje z veliko petja in plesa poskrbel pevec Vili Resnik. Varovance je, tako kot vsako leto, obiskal tudi župan Marjan Šarec, ki jim je zaželel prijeten zaključek poletnih dni, starši in prijatelji pa so s ponosom občudovali svoje otroke, ki so plesali in se veselili še v pozne popoldanske ure.

Oddelek za razvoj in investicije

Od 19. do 21. avgusta 2016 je potekalo srečanje partnerjev projekta »Local Action Groups for better EU Communities / LAGs4EU«, ki se izvaja v okviru programa Evropa za državljane in katerega partner je Razvojni center Srca Slovenije. Srečanja se je udeležilo 117 udeležencev iz 9 različnih držav (poleg Slovenije, tudi iz Hrvaške, BIH, Romunije, Italije, Slovaške, Češke, Poljske in Litve). Projekt poteka v obliki devetih 3-dnevnih dogodkov v vseh partnerskih državah, tokrat pa se je odvijal v Srcu Slovenije.

Gostom je bilo predstavljeno območje Srca Slovenije, posebej tudi občina Kamnik, ter delovanje in rezultati Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. Drugi dan obiska so udeleženci preživeli na območju občine Kamnik. Dolina Kamniške Bistrice z izvirom jih je navdušila, prav tako Andreja Bečan, ki je poleg slikovitega vodenja uprizorila izdelavo trniča. Na spodnji postaji nihalke na Veliko Planino in kasneje tudi v Termah Snovik so si ogledali projekte, financirane s strani LAS-a. Obisk so zaključili z ogledom starega mestnega jedra Kamnika in zabavo na festivalu Kamfest. Po prejetih odzivih sklepamo, da so našo občino zapustili z dobrimi vtisi.

Cilj projekta je okrepiti sodelovanje državljanov Evrospke unije pri razvoju in izvajanju aktivnosti, ki jih organizirajo lokalne akcijske skupine v Evropski uniji. Hkrati pa dogodki omogočajo povezovanje deležnikov iz evropske skupnosti in krepitev njihovih kapacitet za izvajanje evropskih projektov.

Oglasno sporočilo