Slovesnost ob 70. obletnici delovanja Lovske družine Motnik-Špitalič

0
3212

Pri Lovskem domu v Špitaliču je včeraj popoldan potekala slovesnost ob 70. obletnici delovanja Lovske družine Motnik-Špitalič, kjer se je zbranim ob okroglem jubileju pridružil tudi župan Marjan Šarec.

Slovesnost ob 70. obletnici delovanja Lovske družine Motnik-Špitalič

Rojstvo Lovske družine Motnik-Špitalič sega v leto 1946 in so jo v 70-letnem obdobju oblikovali številni dobri lovci, katerim je skupno to, da so vsi znali ohranjati ter krepiti tovariške odnose med enakimi in enakopravnimi v zeleni bratovščini. Prvi starešina Matevž Kadunc je ob njeni tridesetletnici povedal naslednje: »Naša lovska družina se je formirala v skladu z osnutkom zakona o lovskih organizacijah, ki ga je 15. oktobra 1945 izdalo ministrstvo za gozdarstvo pri narodni vladi Slovenije. Prebral vam bom prvi člen tega osnutka, ki se je glasil: »Lovske zadruge so edini dopustni zakupniki lovišč, ki po svojih članih goje, varujejo in odstreljujejo divjad, ter skrbe na splošno za varstvo prirode, zato sodelujejo z oblastmi in jih podpirajo pri delu za pospeševanje lovstva in varstva prirode.«

Spomladi leta 1946 so h gospodu Kaduncu iz Ljubljane prišli inšpektor Paškulin Jože, Logar Stane, prof. Rant Jože in Grabrijan Edo, ki so bili že tudi pred vojno zakupniki lovišč. Na njihovo pobudo je sklical vse stare lovce, ki se jim je uspelo prebiti skozi vojno. Nekateri so se vrnili iz partizanov; drugi iz taborišč oziroma ujetništva. Tako so se zopet zbrali marca leta 1946, da ustanovijo lovsko družino in obnovijo lov na njihovem terenu. Prvi člani in ustanovitelji Lovske družine Motnik so bili Motničani Kodra Janez, Kodra Ivan, Kodra Franc, Kodra Matevž, vsi iz Črnega Vrha, inšp. Paškulin Jože, Logar Stane, Grabrijan Edo, prof. Rant Jože, vsi iz Ljubljane, Slapnik Anton, Slapnik Janko, Premk Egidij, Cene Franc, Bergant Rudolf in Kadunc Matevž.

Lovci so skozi vso svojo zgodovino zelo aktivni na več področjih: kulturnem, športnem ter na področju ohranjanja in zaščite narave slednje je njihovo osnovno poslanstvo. Največji prispevek družbi pa dajo z ohranjanjem in gojitvijo divjadi. Skrbijo tudi za povrnitev škode, ki jo povzroči divjad, opozarjajo upravljavca cest na stalne prehode divjadi, skrbijo za omejevanje in preprečevanje kužnih bolezni, kot so steklina, prašičja kuga, garje in ptičja gripa. Skrbijo za odvoz kadavrov s cestnih odsekov, kjer prihaja do trka z vozili in se redno, ne glede na uro in dan, odzivajo na klice policije. S policijo sodelujejo tudi v primerih izgubljenih ali pogrešanih oseb in se kot dobri poznavalci terena aktivno vključijo v iskanje.

Skupen jim je vedno isti cilj, to je skrb za ohranjanje žive in nežive narave, skrb za ravnovesje v naravi in njeno raznolikost, skrb za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter zaščito naravnega okolja. Že ustanovitelji so pred 70. leti postavili trdne temelje za nadaljnje delovanje družine, ki so narekovali premišljeno načrtovano gojitev in spoštovanje divjadi, prav tako skrb za naravno okolje ter dobro in odgovorno sodelovanje s kmetovalci, lastniki polj, kjer se divjad pase, in gozdov, kjer najde zatočišče.

Zbrane ob okroglem jubileju je sprva pozdravil in nagovoril starešina Lovske družine Motnik-Špitalič Janez Petrič. Opisal je delovanje lovske družine, ki upravlja z loviščem, ki obsega 4.020 hektarov, ter pomen njihovega dela in poslanstva: »Pravijo, da brez kulture ni razvoja. Zato smo prav za to priložnost pripravili jubilejno publikacijo, ki ni namenjena samo lovski publiki, temveč širšemu krogu bralcev, ki jih poleg lova in zgodovine zanimajo še različne zgodbe tega kraja. Ob tej priložnosti bi se zahvalil Občini Kamnik in županu za donacije iz naslova koncesijske dajatve. Posebna zahvala velja tudi vsem lastnikom zemljišč za toleranten odnos. Kako naprej? Imamo voljo, pogum in začrtano pot. Imamo tudi mlade lovce in nas ni strah za obstoj naše družine. Naša želja je tudi, da bi bilo v okolju, kjer gospodarimo, čim manj škod po divjadi. In naj končam z mislijo Srečka Kosovela: »Starejši gledajo na preteklost, mladi pa na prihodnost.« Ob zaključku se zahvaljujem moji lovski tovarišiji, brez njih danes ne bi bili tukaj.«

Župan Marjan Šarec pa je članom podelil zahvalo za njihovo skrb, požrtvovalnost, pomoč in podporo pri varstvu narave in okolja ter upravljanju z lovišči in divjadjo tudi za naslednje generacije: »Pred 70. leti so se navdušenci odločili, da se bodo povezali v lovsko družino in še bolj organizirano skrbeli za svoje osnovno poslanstvo, skrb za naravo, skrb za okolje in daleč od predsodkov, ki jih včasih slišimo od nepoučenih ljudi. Lovci imate velik pomen za ohranjanje naravnega ravnovesja, skrb za divjad, ki danes nima več mirnega okolja, kot ga je imela včasih, ampak je človek korenito posegel tja, kjer mu včasih ni bilo mesto. Ljudje so se preselili v kraje, kjer se starejši niso preseljevali, saj so vedeli, da je tam mesto za divjadi in živali, danes pa si človek podredi tudi tisto, kar mu ne pripada. Posledice se potem porajajo skozi leta naprej. Tako je s poplavami, plazovi in tako je z živo naravo. Pri vašem plemenitem poslanstvu, delu in skrbi za naravo, vam želim še naprej toliko uspehov, kot ste jih imeli doslej, da bi držali skupaj in da ne bi, kljub nemili zakonodaji, obupali, temveč da bi gledali nekoliko v preteklost, veliko v sedanjost in tudi nekaj v prihodnost. Brez preteklosti ni sedanjosti in še manj prihodnosti. Dober pogled!«

Za kulturni program, ki ga je povezoval Franc Pestotnik – Podokničar, so poskrbeli Kvartopirci, Folklorna skupina Vransko in pevci iz Moravč, z lovsko veselico v družbi Ognjenih muzikantov pa so nadaljevali druženje in praznovanje še v pozne popoldanske ure.

DOBER POGLED IN ISKRENE ČESTITKE ČLANI LOVSKE DRUŽINE MOTNIK-ŠPITALIČ!

Oglasno sporočilo