Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale: Dragulj med investicijami v Ihanu

0
3085

Na občinske svetnice in svetnike Občine Domžale smo preko elektronske pošte naslovili naslednje vprašanje oz. dopis:

Iz urada župana Občine Domžale nam obetajo bogato investicijsko jesen. Dragulj med investicijami pa bo – začetek gradnje prizidka podružnične šole Ihan – za namene nove devetletke… Vrednost naložbe z odkupom zemljišč je cca 5 MIO evrov. Je 120 otrok podružnične šole dovolj za novo devetletko? Občani nas sprašujejo, mi pa Občinsko upravo, zakaj bo podrobna informacija o smotrnosti gradnje podana šele, ko se bodo gradbena dela že začela?

Glede na to, da ni novogradenj stanovanjskih sosesk, posledično ni mladih družin, priseljevanje se je ustavilo, in da je tudi na OŠ Dragomelj še dovolj prostora, nas, občane, skrbi, da se ne bo ponovila usoda garažne hiše. Sklepamo lahko, da je Občinska uprava že seznanjena tudi o tem, kaj se nam obeta na ogromni lokaciji nekdanje Farme Ihan. Le ta je verjetno še zanimivejša (posledično tudi dražja), če bo v bližini tudi devetletka !!!

Pred več kot dvajsetimi leti, v začetku naše pluralne demokracije, so se za tako velike investicije, pred pričetkom odločitve, kaj šele gradnje, organizirale javne razprave (tako imenovani zbori občanov, krajanov – ta instrument še vedno obstaja, samo ne koristi se ga ne več…), okrogle mize in druge dejavnosti. Zdaj pa kaže, da o vseh investicijah odloča ozek krog uradnikov. Občinski svetniki pa predloge običajno dobijo v paketu in jih potrdijo, ne da bi bili vedno seznanjeni s tem, kdaj so za določen projekt glasovali. Tak primer je Parkirna hiša v Domžalah. Bo tudi to pot tako, dragi svetniki?

Žal nismo prejeli nobenega odgovora!

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 12 2016

________________________________________________________________

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah,
Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Stane KOVAČ, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale /LTD/
5. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
6. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
7. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
8. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
9. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
10. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
11. Sonja PAVLIŠIČ, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
12. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
14. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /SDS/
17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
20. Alenka OLDROYD, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
25. Andreja ŠUŠTAR, Preserje pri Radomljah, Igriška ul. 30, 1235 Radomlje /NSi/
26. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
27. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
28. mag. Jana MIKLAVČIČ, Ul. Antona Skoka 8,1230 Domžale /SMC/
29. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
30. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/

Oglasno sporočilo