Podpis darilne pogodbe Uršulinskega samostana Mekinje

0
3107

Včeraj, v ponedeljek, 12. septembra 2016, sta župan Občine Kamnik Marjan Šarec in provincialna predstojnica, zastopnica Uršulinskega samostana v Mekinjah, Zora Blagotinšek (sestra Zorica) v Poročni dvorani Občine Kamnik podpisala darilno pogodbo, s katero Uršulinski samostan Mekinje podarja celoten kompleks samostana v Mekinjah Občini Kamnik. Gre za nepremičnine parc. št. 17/1, 18, 19, 20, 1/2 in 1/4 vse k.o. 1898 Mekinje. Z objektom Občina prevzema tudi premičnine, ki predstavljajo bogato sakralno dediščino. 

 

Pogovori o možnosti podaritve samostana Občini Kamnik so se pričeli v poletnih mesecih leta 2015, ko so sestre uršulinke obvestile župana Marjana Šarca, da so pripravljene samostan podariti Občini Kamnik, vse z namenom, da bi se v njem lahko opravljale dejavnosti, ki bi bile v korist lokalni skupnosti.

Ker je prevzem tako velikega kompleksa nepremičnin lahko za Občino Kamnik veliko breme, je župan odločitev o sprejemu darila predložil v obravnavo Občinskemu svetu. Le-ta je dne, 21. 10. 2015, dal soglasje k sprejemu ponujenega darila. Sam podpis darilne pogodbe se je preložil zaradi usklajevanja besedila pogodbe, praznitve in čiščenja nepremičnine ter dogovora o nekaterih drugih vidikih uporabe nepremičnin.

Predvidoma v prihodnjih mesecih bo župan Marjan Šarec imenoval komisijo, ki bo pregledala prostorske in druge možnosti, zbrala predloge ter pobude zainteresirane javnosti in oblikovala ustrezen predlog glede nadaljnje uporabe objekta. Vsekakor se je Občina Kamnik zavezala, da bo stavbo uporabljala na način, da bo spoštovala tudi njeno dosedanjo zgodovino oziroma namembnost.

Sama primopredaja predmeta darilne pogodbe bo v petek, 30. septembra 2016, in s tem datumom bo Občina Kamnik polnopravna lastnica in posestnica Uršulinskega samostana Mekinje.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo