Pet likovnic iz Senožeti izbranih za državno razstavo

0
2486

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vsaki dve leti razpisuje vedno drugačno likovno temo; doslej so se zvrstile teme kot so: tudi črna je barva, tekst v podobi, kolaž, parafraze in zadnja ‘Kvadrat-krog, kocka – krogla’, povabljeni pa so bili vsi likovni ustvarjalci, tako profesionalni likovniki kot ljubitelji. Odziv je bil velik, saj so območni in regijski selektorji izbirali med 460 deli, državni selektor  pa je nazadnje izbral 60 likovnih stvaritev (fotografije, grafike, skulpture in slike).

Razpisi Javnega sklada RS za bienalno državno razstavo so izziv tako za ustvarjalce kot tudi za snovalce vedno novih tem. Razstave izbranih del so se do sedaj pokazale kot kvalitetno poplačilo za trud,  čeprav je slišati tudi mnogo negodovanj, da so teme pretežke za ljubiteljske likovnike. Zadnja razstava, za katero je na prvem izboru sodelovalo   460 avtorjev, je preko območnih in regijskih selektorjev prišlo v končni  državni izbor 60 avtorjev in avtoric.

likovniki_senozeti (2)

»Kvaliteta del na nekaterih selekcijah je bila tako visoka, da je bil izbor tistih, ki so napredovala na državno razstavo, vse prej kot lahek«, je med drugim v svoji recenziji zapisal akad.slikar Janez Zalaznik, državni selektor.  Iz gorenjske regije, kjer je  selektorsko delo opravil  akad.slikar Janez Praprotnik, se je uvrstilo deset  udeležencev, od tega pet iz Likovnega društva Senožeti, na kar smo v društvu zelo ponosni, saj se je izjemno težko prebiti do končnega izbora.

Razpis je bil odprt za tako imenovani ‘klasičen’ pristop kot za brezpredmetno abstraktno  izražanje, pogoj je bil le, da so ustvarjalci jasno upravičili izbor kvadratnega ali okroglega nosilca, od tod tudi naziv razpisa Kvadrat – krog, kocka – krogla. Treba je bilo torej osmisliti umestitev lastnih likovnih idej v razpisani obliki.

likovniki_senozeti (3)

»Nesmiselno bi bilo, če bi bil razpis za najpomembnejšo nacionalno razstavo, ki je odprt za vse, ne samo za ljubiteljske likovnike, zgolj tekmovanje v najboljšem likovnem delu na prosto temo. Tovrstnih tekmovanj je v meddruštvenem dogajanju dovolj, žal pa prinesejo zelo malo svežih rezultatov in idej,« je v recenziji zapisal državni selektor. Namen državnega razpisa je spodbuditi kreativnost izven ustaljenih okvirov in s tem  razširiti obzorja za raznovrstne likovne prakse in načine likovnega izražanja. Rezultati dosedanjih razpisov in tudi tega zadnjega dokazujejo, da  ustvarjalcev z zadostnim likovnim znanjem ne manjka, res pa je tudi, da so prav razpisane teme marsikomu odprle novi likovne poti.

likovniki_senozeti (4)

Iz likovnega društva Senožeti Radomlje so se na državno razstavo uvrstile:  Nuša Slatner iz Trzina, Marija Šešet iz Domžal, Jana Vesel iz Črnuč ter Veronika Židanek in Danica Šraj in Radomelj. Iz Gorenjske regije so se uvrstili še: Tatjana Žmavc iz društva Lipa Domžale, Ivo Oman in Ines Martinjak iz Kranja ter Mitja Kokol in Slavko Brezovnik iz Komende. Vsi finalisti so prejeli zlata državna priznanja.

Državna tematska razstava 2016, katere otvoritev  je potekala v Mestni galeriji Nova Gorica, bo od 23. septembra do 12. novembra na ogled še v Tovarni umetnosti Majšperk.

Danica Šraj

Oglasno sporočilo