15. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
3119
V četrtek, 15. septembra 2016, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 15. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 14. seje z dne, 16. junija 2016, ter naslednji dnevni red:
  1. Volitve in imenovanja
  2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobne prostorskem načrtu za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale« – druga obravnava
  3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 – skrajšani postopek
  4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi meje območij naselij Dob in Vir – skrajšani postopek
  5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« – skrajšani postopek
  6. Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale
  7. Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
  8. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
  • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije Občine Domžale. Imenovana je bila Irena Jeretina.
  • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju člana Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja. Občinski svet je potrdil imenovanje Franca Mlakarja.
2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobne prostorskem načrtu za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale« – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale«.
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale se je strinjal, da župan pristopi k nakupu prostorov z ID znakom 1959-4996-1, Kino Domžale, v izvršilnem postopku, ki poteka pri Okrajnem sodišču v Domžalah.
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016.
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi meje območij naselij Dob in Vir – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi meje območij naselij Dob in Vir v skrajšanem postopku.

5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale«.

6. Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale.

7. Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Občinski svet je sprejem Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri zemljiščih:
parc.št.katastrska občina       ID znak
5493/5 Domžale                   1959-5493/5-0
461/2 Brdo                           1965-461/2-0
464/2 Brdo                           1965-464/2-0
1022/3 Rova                         1935-1022/3-0
1022/5 Rova                         1935-1022/5-0
5472/17 Domžale                 1959-5472/17-0
5600/4 Domžale                   1959-5600/4-0
933/2  Dob                           1943-933/2-0
458/2 Brdo                           1965-458/2-0
458/3 Brdo                           1965-458/3-0
476/1 Brdo                           1965-476/1-0
476/5 Brdo                           1965-476/5-0
5408/25 Domžale                 1959-5408/25-0
5445/2 Domžale                   1959-5445/2-0
5445/3 Domžale                   1959-5445/3-0
1089/2 Rova                         1935-1089/2-0
1084/3 Rova                         1935-1084/3-0
482/2 Brdo                           1965-482/2-0
548/6 Ihan                           1964-548/6-0
8. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Maksimiljan Karba /LTD/, Peregrin Stegnar /NSi/, Matej Oražem /Lista Reza/, Alenka Resinovič Reza /Lista Reza/, mag. Primož Škofic /SMC/, Uroš Breznik /SD/, Robert Pečnik /SMC/, Metod Marčun /Lista za Domžale/ in Marija Doroteja Grmek /SDS/, Janez Svoljšak /DeSUS/ in Damjana Korošec /LTD/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
FOTO 1: Občinske svetnice in svetniki iz Liste Tonija Dragarja med glasovanjem
Foto: Vido Repanšek
.
15_seja_OS_Domzale (3) 15_seja_OS_Domzale (4) 15_seja_OS_Domzale (5)
15_seja_OS_Domzale (6) 15_seja_OS_Domzale (9) 15_seja_OS_Domzale (11) 15_seja_OS_Domzale (12) 15_seja_OS_Domzale (13) 15_seja_OS_Domzale (14) 15_seja_OS_Domzale (15)
Oglasno sporočilo