Izgradnja manjkajočega dela mengeške obvoznice – opozorilo pristojnim

0
4009
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je v okviru obiska v osrednjeslovenski regiji v maju 2016 javno izjavil, da je izgradnja mengeške obvoznice ena od prioritetnih nalog. V upanju, da ni šlo zgolj za vljudnostno izjavo, ampak, da se bodo izrečene besede ministra dejansko udejanjile, smo stopili v stik z njegovim kabinetov v želji, da se projekt obudi in čimprej realizira. V začetku junija 2016 smo tako zaprosili za termin operativnega sestanka na ministrstvu, kjer pa so nas napotili na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki naj bi bila pristojna za izgradnjo obvoznice. Po dveh mesecih prošenj in na koncu opozorila na možnost cestnih zapor, smo z njihove strani dobili odgovor, da je za izgradnjo pristojen DARS. Dne 2. 9. 2016 smo se z njihovimi predstavniki sestali na sedežu družbe v Celju, kjer smo jih seznanili z nevzdržnim prometnim stanjem, ki je posledica nedokončanega dela obvoznice. Zahtevali smo takojšnjo izgradnjo manjkajočega dela in ponudili možnost našega financiranja v primeru, da država oziroma DARS nima zagotovljenih virov financiranja (ob zagotovilu, da nam ta sredstva država kasneje povrne). Obljubljeno je bilo, da bodo naš predlog proučili in v ta namen organizirali skupni sestanek s pristojnim ministrstvom in direkcijo za infrastrukturo.
Dne 12. 9. 2016 smo se nato (župan, direktor občinske uprave in predsednik odbora za okolje in prostor g. Franc Hribar) sestali še na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, na katerem so bili prisotni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, direkcije in DARS-a. Na sestanku smo jim predložili fotografije neznosnega prometa na Prešernovi cesti in ponovno zahtevali takojšnjo izgradnjo obvoznice. Sestanek je bil že na robu ekscesa, saj sta predstavnika DARS in Direkcije za infrastrukturo, drug na drugega prelagala pristojnost za izgradnjo obvoznice! Prisotnemu predstavniku Ministrstva za infrastrukturo g. Zavašniku smo nato z naše strani podali zahtevo za sestanek neposredno pri ministru, da razreši vprašanje pristojnosti za izgradnjo obvoznice in da se izjasni o ponujeni možnosti našega sofinanciranja. Predstavnik ministrstva nam je zagotovil, da bo uredil sestanek z ministrom po 21. 9. 2016. Vse prisotne smo še enkrat z vso resnostjo opozorili, da bomo v primeru ignorance, prisiljeni sprejeti skrajne ukrepe za zaščito interesov prebivalcev Občine Mengeš (tudi možnost cestnih zapor).
Vir: Občina Mengeš
obvoznica_menges (4)
obvoznica_menges (2)
obvoznica_menges (1)
Oglasno sporočilo