Nova scenska in odrska mehanizacija in celovita rešitev požarne problematike v Kulturnem domu Mengeš

0
2550

Občina Mengeš je v Kulturnem domu Mengeš zaključila z namestitvijo nove odrske in scenske opreme. Izvedena je bila zamenjava sistema petih scenskih in dveh lučnih vlakov. Obe vrsti novih ročnih vlakov v Kulturnem domu Mengeš sta izdelani v skladu z nemškimi varnostnimi predpisi za odre in študije BGV C 1 in zadevnimi tehniškimi standardi za scenske vlake po DIN 56950-1 v povezavi z DIN 15560-46. Izbrani izvajalec navedenih del Maori d.o.o. iz Trzina je bil izbran na podlagi objave razpisa na portalu javnih naročil. Vrednost izvedenih del znaša 63,594,00 EUR.
Na podlagi ponovnega kontrolnega varnostnega pregleda in preizkusa novo vgrajene delovne opreme s strani pristojnih je bilo upravljavcu Kulturnega doma Mengeš izdano dovoljenje za varno delovanje in uporabo odrsko-scenske tehnike.
Prav tako smo v času, ko v Kulturnem domu Mengeš ni predstav v dogovoru z Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami povečali požarno varnost. V času počitnic smo zamenjali stara vhodna vrata in troje vrat, ki so vodila v samo dvorano. Zunanja vrata so nova avtomatska, ter vezana na požarno centralo (v primeru požara se odprejo in ostanejo odprta), notranja pa so zamenjana z novimi in imajo nameščeno panik kljuko.
Skladno z študijo požarne varnosti smo odstranili sedem obstoječih stolov in zamenjali stranske dodatne stole z novimi, tako da smo dobili zadostno širino evakuacijske poti in pa
zagotovili, da bo požarni izhod pri parkirišču vedno prost in prehoden. Tri parkirišča so zavarovana s protiparkirnimi količki, ki onemogočajo kakršno koli parkiranje v popoldanskem času.
V najkrajšem možnem času bomo poskušali urediti še parkiranje v okolici Kulturnega doma, saj v času prireditev to predstavlja velik problem.
Vse uporabnike, tudi preko tega članka naprošamo, da v času prireditev parkirajo tudi na ostalih javnih parkiriščih v Mengšu, v okolici Kulturnega doma pa samo na označenih površinah za parkiranje, saj je drugače onemogočena varna intervencija gasilcev v primeru požara.

Vir: Občina Mengeš

kult_menges (2)kult_menges (1)

Oglasno sporočilo