Pojasnilo župana Občine Domžale glede uvedbe nove linije 12D

0
3197
Spoštovane občanke in občani občine Domžale,

ker smo v zadnjem mesecu dnevno prejemali vaša vprašanja na temo uvedbe nove linije 12D, ki jo je septembra uvedlo Javno podjetje ljubljanski potniški promet d.o.o. LPP, vam v nadaljevanju pošiljamo pojasnilo v zvezi s to problematiko.

Novico, da Javno podjetje ljubljanski potniški promet d.o.o. uvaja novo linijo prevozov 12D smo vsi sprejeli z velikim veseljem. Občina Domžale se tudi na področju javnega prevoza trudi zagotavljati svojim občankam in občanom dostopnejši in kakovostnejši javni prevoz, ki bi tudi okoliškim krajem omogočil večjo mobilnost in hkrati prispeval k zmanjšanju onesnaževanja našega mesta in okolice. Kljub našim prizadevanjem, da bi omenjeno linijo ohranili, to ta trenutek ne bo mogoče, saj uvedba nove linije 12D posega na območje drugih prevoznikov, kar preverja inšpektorat za infrastrukturo.

Občina Domžale je v preteklih letih, skupaj s podjetjem KAM-BUS d.o.o. že pripravila predlog uvedbe novih avtobusnih linij na območju občine Domžale, ki bi povezale oddaljene okoliške kraje z mestom Domžale in bi bile usklajene z voznimi redi obstoječih avtobusnih linij. Z novimi linijami oziroma povečano frekventnostjo nekaterih linij, bi občanom lahko ponudili večjo dostopnost do javnega linijskega prometa tako do Domžal, kot posledično naprej do Ljubljane.
Omenjeni predlog z vsemi prilogami, voznimi redi ter itinerarjem avtobusnih linij in kasneje tudi z vsemi dodatnimi pojasnili in dopolnitvami, je bil poslan na Ministrstvo za infrastrukturo, kjer je bilo opravljenih tudi več sestankov, ampak kljub vsemu pozitivnega soglasja za uvedbo novih avtobusnih linij in povečanja frekventnosti na obstoječih avtobusnih linijah s strani pristojnega ministrstva nismo prejeli. Ideja je bila celo tako resna, da smo v občinskem proračunu za ta namen rezervirali sredstva, vendar država na naš predlog žal ni pristala.
Želimo vas seznaniti, da smo vložili veliko naših prizadevanj za širitev mreže. A glede na navedeno Občina Domžale ne more in ne sme posegati v izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa, kajti pristojno Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi javnega razpisa podeljuje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa.

Ne glede na navedeno si bomo tudi v prihodnje aktivno prizadevali urediti problematiko s katero se naše občanke in občani soočajo že več desetletij.

S prijetnimi pozdravi,
                                                                                                       ŽUPAN
                                                                                                    Toni Dragar
Oglasno sporočilo