Zakaj so gradbena dela oz. popravila v občinski pristojnosti občutno dražja, kot v državni?

0
3516

Prejšnji teden so se zaključila dela pri obnovi mostu čez Kamniško Bistrico proti Viru, ki je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Pod mostom so bili videni trije ali štirje delavci, ki so delali do 17. ure, tudi ob sobotah. Na navedenem objektu je bila izvedena sanacija poškodovanih robnih elementov premostitvene konstrukcije (robni vzdolžni nosilci). Lokalno je prišlo do okrušenja betona, tako, da je bila posledično videna železna armatura.
Čeprav ni bilo označevalne table, na kateri bi bilo razvidno, kdo je izvajalec del, smo lahko po napisu na uporabljenem kombiniranem vozilu sklepali, da je to Hipox d.o.o. iz Ljubljane.
Pogodbena dela so znašala 27.345,46 EUR.

most_drzavni

Zdaj se sprašujemo, kako je lahko sanacija mostu Repovž čez Kamniško Bistrico bremenila občinski proračun, torej davkoplačevalce, za celih 91.474,16 EUR, saj je most skoraj trikrat krajši. Dela so bila približno enaka, kot na zgoraj omenjenem mostu, asfaltna prevleka pa naj ne bi znašala več kot 2.000 EUR, glede na dostopne podatke na spletnih straneh.

most_obcinski

Uredništvo

__________________________________________________________________

Sestava Nadzornega odbora Občine Domžale
Predsednik: mag. Borut Kurmanšek
Namestnik predsednika: Tone Preskar
Člani:
Matjaž Ježek
Bojana Petrovič
Zoran Kramžar
Sabina Pirš
Roman Stražar
Marina Zupančič
Mateja Kegel Kozlevčar

Vir: Občina Domžale

 

Oglasno sporočilo