Vprašanja za župana Občine Domžale, na katera občani že dalj časa čakajo odgovore

0
2366

Župana Občine Domžale smo vprašali zakaj dijakom in študentom ne nudi dodatnega popusta oziroma ne subvencionira nakupa vozovnic. To prakso imajo že nekaj časa v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče (kjer imajo manjši proračun, pa kljub vsemu poleg države subvencionirajo nakup).
Sofinanciranje občin:
Občina Kamnik 5%
Občina Mengeš 10%
Občina Lukovica 10%
Občina Moravče 10%
Občina Trzin 4,00 € na vozovnico
_________________________________________________________________

Kdaj se bo začelo z urejanjem prehodnosti Jarčeve ulice na Rodici v Domžalah? Že precej časa je ulica pregrajena(!?) z živo mejo in tako neprehodna.
P.G.
_________________________________________________________________

Kdaj se izteče pogodba med občino in Slovenskimi železnicami glede parkirišča med SPB-1 in železniško progo in ali načrtujete podaljšanje pogodbe? Kakšna je pravzaprav vsebina obstoječe pogodbe?_________________________________________________________________

Na območju Srednjih Jarš (J3, J4 z razbre-menilnikom) si lastniki zemljišč že več let ne-uspešno prizadevamo za komunalno ureditev zemljišč, da bomo lahko gradili na svojih par-celah. Vsi solastniki zemljišč se strinjamo, da se zemljišča, ki so predvidena po zazidalnem načrtu LD 2000, brezplačno prenesejo v last Občine Domžale (koordinator g. Gerbec – g. Habat), vendar se že nekaj let vse skupaj nikamor ne premakne (odgovor: pogodbe so v podpisu). Na določenem delu zemljišč, katera so predvidena za gradnjo komunalne infra-strukture, je že bilo opravljeno nekaj del (položene betonske cevi v skladu z zazidalnim načrtom…). Za to območje so bila že predvidena določena finančna sredstva, ki so se potem prerazporedila. Povsem očitno je, da je za izgradnjo komunalne ureditve prisoten zasebni interes, ki ni v skladu z željami in potrebami lastnikov zemljišč. Prosim vas, da za nas, lastnike, skušate pridobiti kakršne koli informacije v zvezi s tem.
Nevenka Novak
_________________________________________________________________

Informacija je osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija je osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani in je ključna v dobro lokalne skupnosti.

Oglasno sporočilo