Tosama podvojila prodajo tamponov v ZDA

0
5144

Tosama je lani dosegla rekordni dobiček in prihodke. Po drugi strani se družba še vedno spopada z visokimi kratkoročnimi dolgovi, pri čemer banki upnici lahko terjatve do Tosame kadar koli prodata.

Poslovanje Tosame se izboljšuje, družba je lani dosegla rekordne prihodke od prodaje. Zvišali so se za osem odstotkov, na 33,5 milijona evrov. Za skoraj dvakrat, na 1,2 milijona evrov, pa se je zvišal čisti dobiček, ki je bil prav tako rekorden. Kot pravi Tosamin direktor Tomaž Brdnik, so v prvih osmih mesecih letos poslovali še bolje.

Širitev na ameriškem in nemškem trgu

Za največji dosežek lanskega leta Brdnik šteje rast prodaje. Dosegli so jo na vseh programih, še najbolj pa v proizvodnih programih za druge blagovne znamke. Prvi mož Tosame je ponosen tudi na prodor in rast na ameriškem trgu. Na tem perspektivnem trgu poleg izdelkov, ki so po klasifikaciji FDA (ameriške agencije za prehrano in zdravila) medicinski pripomočki, družba dobavlja izdelke še pomembnim trgovskim verigam in blagovnim znamkam. Prodaja tamponov, ki predstavljajo enega od ključnih izvoznih izdelkov, se je na ameriškem tržišču lani zvišala za polovico. Tosama sicer na leto proizvede kar 750 milijonov tamponov. Po pojasnilih Brdnika jih prodajajo na vseh celinah, največ pa na nemškem trgu. Nanj so vstopili z medicinskimi pripomočki za sodobno oskrbo rane; izdelki, ki jih tržijo pod lastno blagovno znamko, pa so uvrščeni na pozitivno listo. K boljšemu poslovanju pa prispevajo tudi lastne prodajalne.

Breme preteklosti

Nad družbo pa že vrsto let visi damoklejev meč visokih kratkoročnih posojil. Za to se lahko »zahvalijo« poslovnežu Boštjanu Nagodetu, ki je leta 2008 prevzel Tosamo. Celoten prevzem ga je stal okrog 26 milijonov evrov. Od tega zneska je takratna Nagodetova družba Sana investicije pri Hypo Bank in Novi KBM pridobila posojilo v višini 22 milijonov evrov. Ne dolgo po prevzemu je Nagode Sano investicije pripojil k Tosami. S tem manevrom so na Tosamo prešla tudi posojila Sane investicije, s čimer je domžalska družba, ki zaposluje okoli 500 delavcev, iz razmeroma nezadolžene čez noč postala zelo zadolžena.

Zavarovanje posojil bankama posojilodajalkama do minulega leta ni veliko pomagalo. Lastništvo Tosame je bilo preneseno na off-shore družbe na Karibskem otočju, domnevno v Nagodetovi lasti oziroma v lasti njegove sestre Tanje Nagode. Ta je leta 2011 najprej postala lastnica 0,25 odstotka Tosame. Zanemarljiv, vendar kot je bilo vneseno v statut družbe, izjemno pomemben delež. Pred morebitnimi lastniškimi spremembami v Tosami je bilo namreč potrebno soglasje vseh lastnikov, torej tudi Nagodetove. Slednja sicer prek družbe TB Investicije danes obvladuje še 99,75-odstotni lastniški delež Tosame. Ko je proti koncu leta 2014 v plačilo zapadlo še okoli 13 milijonov od 22-milijonskega posojila, sta Nova KBM in Hypo Bank lahko prevzeli vajeti v svoje roke. V zameno za enoletno podaljšanje ročnosti posojila sta banki izpogajali vpis zastavne pravice na lastništvu Tosame in neposredno izvršljivost notarskih zapisov. To pomeni, da bi lahko že ob zapadlosti posojila v drugi polovici lanskega leta sodišču predlagali izvršbo in takojšnjo prodajo Tosame.

Zadolženost se znižuje

O morebitnih prodajnih aktivnostih TCK, na katerega je Hypo Bank prenesla slaba posojila, Brdnik ni seznanjen, tako TCK ali Nova KBM pa terjatve lahko vedno prodata potencialnim interesentom. Na vprašanje, ali prodajajo Tosamo, v družbi Heta Asset Resolution, bolj znani kot slaba banka Hypa in lastnica TCK, niso odgovorili. Neuradno pa je slišati, da Avstrijci za zdaj aktivno ne prodajajo terjatev do Tosame.

K temu je verjetno pripomoglo vse boljše poslovanje družbe. Iz letnega poročila Tosame je razvidno, da so se dolgovi do bank od leta 2014, ko so znašali 15 milijonov evrov, do konca lanskega leta znižali na 12,9 milijona evrov. To pomeni, da bi ob podobni dinamiki odplačevanja posojil Tosama bankama dolg lahko vrnila v dobrih šestih letih. Če se bosta Hypo in Nova KBM odločila prodati terjatve do Tosame, pa bi morala to, tako kot v podobnih primerih, storiti z diskontom. Za komentar je bil Nagode nedosegljiv.

Vir: Dnevnik.si/Sebastjan Morozov

Oglasno sporočilo