Slavnostno odprtje Centra za zaščito in reševanje Domžale

0
3640

Včeraj, 11. oktobra 2016, se je slavnostno odprl nov javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale. Obiskovalce je pozdravil v.d. direktor Andrej Jarc, slavnostna govorca pa sta bila naš župan Toni Dragar in ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič.

Center za zaščito in reševanje Domžale je bil ustanovljen jeseni 2015 in kot javni zavod začel delovati 1. julija 2016, vendar pa je zgodovina poklicnih gasilcev v Domžalah veliko daljša. Predhodnik CZR-ja Center požarne varnosti je bil ustanovljen jeseni 1990, dejansko pa je bil prvi poklicni gasilec v okviru tovarne zaposlen že daljnega leta 1959. V Centru za zaščito in reševanje Domžale je danes zaposlenih 37 ljudi, od tega 34 gasilcev. Javni zavod opravlja javno gasilsko službo in druge zaščitno-reševalne naloge za Občino Domžale, Upravo RS za zaščito in reševanje, DARS, sosednje občine ter podjetja v naši občini. Zavod se financira na podlagi pogodb o opravljanju gasilske službe in drugih nalog zaščite in reševanja, ki so glavni vir njegovih prihodkov, poleg tega pa lahko opravlja tudi dejavnosti s področja gasilstva. Razlog, da je nov zavod nastal pa je bila sprememba lastništva družbe Helios. Sistem varstva pred požarom ter pred drugimi naravnimi nesrečami v občini Domžale, glede na oceno ogroženosti, zasnovan tako, da mora sistem zagotavljati 24-urno pripravljenost za posredovanje ob požarih ter drugih nesrečah. Hkrati mora zagotavljati vso tehnično, informacijsko in drugo podporo v primeru večjih naravnih nesreč, kar pa se lahko zagotavlja samo s poklicno gasilsko enoto. Ustanovitev zavoda pomeni velik korak naprej pri organiziranju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar posledično pomeni večjo požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši občini, za kar je lokalna skupnost tudi odgovorna.
V torek, 11. oktobra 2016, se je zbralo veliko številko gostov, ki so prišli na odprtje novega javnega zavoda. Med njimi je bila ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič, generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije Darko But in njegov namestnik Branko Dervodel, poslanec Kamal Izidor Shaker, župan Občine Domžale Toni Dragar, župan Občine Trzin Peter Ložar, župan Občine Moravče Martin Rebolj, župan Občine Lukovica Matej Kotnik in namestnica župana iz Koprivnice Melita Samoborec, podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, častna občana Občine Domžale, dr. Miroslav Stiplovšek in Peter Primožič, domžalski svetniki in člani štaba Civilne zaščite Občine Domžale. Prav tako pa so na slovesnost prišli tudi iz gasilskih vrst – predsednik Gasilske zveze Občine Domžale Stane Kovač, častni poveljnik Janez Breceljnik in tajnik Stanko Grčar, poveljnik Gasilske zveze Slovenija Franci Petek, predsednik Gasilske ZS regije Ljubljana III Slavko Jalovec, predsednik VZG Koprivnica Ivan Golubić  in poveljnik  Slavko Lakuš, predsednik Gasilske zveze Moravče Ivan Lebar in poveljnik Janez Povir, predsednik Gasilske zveze Mengeš Janez Koncilja in predsednik Zveze slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak. Prav tako pa so bili prisotni predsedniki in poveljniki Prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Domžale. Obiskovalce so pri vhodu pričakali divji zvoki tolkalne skupine Cascara.
Dogodek se je pričel točno ob 17. uri, ko so se obiskovalci posedli in so v dveh vrstah skozi garažna vrata v meglicah megle prikorakali gasilci novega javnega zavoda z v.d. direktorjem Andrejem Jarcem in poveljnikom Matjažem Merkužičem na čelu. Slovensko himno je zapela rojena Ihančanka, vsem dobro znana, gospa Neža Drobnič Bogataj, ki jo je na klaviaturi spremljal njen brat. Zatem je besedo prevzela povezovalka gospa Saša Einsiedler, ki je pozdravila zbrane goste in spregovorila nekaj lepih besed o poklicu gasilstva. Gasilci so vstali, ko je na oder odkorakal nov v.d. direktor Andrej Jarc, ki je imel pozdravni nagovor.
»Pri gasilstvu imamo tri glavne dejavnike: material, orodje in opremo, ki jo uporabljamo pri delu, moštvo, ki upravlja z opremo in orodjem ter poveljnika, ki vse to vodi. Orodje in oprema sta sama po sebi mrtva stvar. Šele moštvo in poveljnik mu dajeta življenje in gibanje. Ti trije dejavniki imajo nalogo, da delo pravilno izvršijo. Če hočemo, da bo to uspelo mora biti med njimi pravo razmerje. Čim večja in težavnejša je naloga, tem boljša in popolnejša morata biti orodje in oprema ter številnejše in spretnejše moštvo ter strokovnejše vodstvo, da se delo posreči: Ta misel nam je v Centru za zaščito in reševanje Domžale vodilo za napredek in razvoj, kateremu moramo zaradi prizadevanj za učinkovito posredovanje v primeru kakršnihkoli nesreč, nenehno strmeti. Prepričan sem, da bomo v sodelovanju z našim ustanoviteljem Občino Domžale, z Upravo RS za zaščito in reševanje, našimi poslovnimi partnerji in sodelavci CZR Domžale vse te dejavnike razvijali v pravem razmerju in tako uspešno opravljali naše poslanstvo.«
Po dveh prelepih slovenskih pesmih, Naj ljubezen združi vse ljudi in Nad mestom se dani, ki ju je odpela gospa Drobnič Bogataj, je na oder prišel domžalski župan Toni Dragar.
»Več desetletij smo odlično sodelovali s podjetjem Helios, ki je naši občini in sosednjim občinam zagotavljal požarno varnost v težkih trenutkih. Vendar je napočil trenutek, ko smo morali poklicne gasilce vzeti iz zasebnega v javni objem. V časih denacionalizacije in privatizacije je to kar redkost. Požarna varnost namreč ne more biti profitabilni produkt, temveč je javna dobrina in je prav, da ostaja v rokah ljudi.  Želel bi se zahvaliti vsem, ki so verjeli v našo zgodbo, Občinskemu svetu ter posebej Svetu javnega zavoda, ki je uspel zagotoviti trdne temelje za nadaljnje delovanje Centra za zaščito in reševanje Domžale in posebna hvala vodji projekta podžupanji mag. Renati Kosec in vd direktorju Centra gospodu Franciju Anžinu. Ne nazadnje se zahvaljujem tudi vsem poklicnim gasilcem, ki so imeli zaupanje v nas, da nam bo uspelo.

Pridejo težke situacije, nesreče na cestah, potresi, požari v naših podjetjih, stanovanjskih blokih, hišah, ko prostovoljni gasilci niso dovolj. Pa ne zato, ker jim manjka srčnosti in poguma, temveč preprosto, ker ob redni zaposlitvi ne morejo biti takoj na kraju nesreče. Ravno prve minute so v nesrečah ključne, saj se takrat rešujejo človeška življenja in njihovo premoženje. 
Varnost občank in občanov je naša najpomembnejša vrednota in z delovanjem javnega zavoda bomo še naprej zagotavljali visoko pripravljenost, usposobljenost in hitre intervencije, ko bodo potrebne. To znamo in zmoremo le skupaj, kot poklicni in prostovoljni gasilci.«

Kot slavnostna govornica pa je nastopila ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič.
»Ohranitev poklicne gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko službo v občinah Domžale, Trzin, Moravče in Lukovica, je izjemnega pomena. Poklicna gasilska enota v Domžalah kot  gasilska enota širšega pomena namreč zelo učinkovito zagotavlja ukrepanje in reševanje ob prometnih nesrečah, nesrečah v cestnih predorih in nesrečah z nevarnimi snovmi ter izvaja dežurstva za primer ukrepanja v trojanskih cestnih predorih.«

Ministrica Andreja Katič je v nadaljevanju dejala, da v  Domžalah zelo dobro sledijo načelu, da je država odgovorna za zagotovitev razmer za delovanje, lokalna skupnost pa je primarna izvajalka ukrepov zaščite in reševanja. Prav o tem govori tudi Sendajski okvir za zmanjševanje tveganj nesreč za obdobje 2015–2030, ki ga je lani sprejela generalna skupščina Združenih narodov, s čimer so bile na globalni ravni postavljene smernice usklajenemu sodelovanju države in lokalne skupnosti pri zmanjševanju tveganj za nesreče. Ministrica je ob tem predstavila načrtovane novosti v zakonodaji, ki zadeva gasilstvo.
Za pravo presenečenje pa so na koncu poskrbeli poklicni gasilci, ki so zapeli. Že v preteklosti je namreč deloval Pevski zbor poklicnih gasilcev Domžale, ki je sedaj ponovno zaživel. Sledilo je slavnostno dejanje, ko je gospod župan v.d. direktorju izročil gasilsko sekiro in je pevski zbor zapel gasilsko himno. Sledila je pogostitev in druženje.
In da zaključimo z besedami gospoda župana o prihodnosti:
V prihodnosti načrtujemo še nadgradnjo javnega zavoda v sodoben zaščitno – reševalni in logistični center, v okviru katerega bo organizirano tudi delovanje Gasilske zveze Domžale ter drugih sestavov v občinskem sistemu zaščite in reševanje, kot so Civilna zaščita, nujna medicinska pomoč ter tehnično reševalne in druge enote organizirane v okviru prostovoljnih društev iz naše občine. Čaka nas torej še veliko dela in verjamem, da nam bo skupaj uspelo, kot pravi tudi naš slogan: Kjer je volja, je pomoč!

Urad župana
czr1-1 czr1-2 czr1-3 czr1-4 czr1-5 czr1-6 czr1-7 czr1-8 czr1-9
Oglasno sporočilo