Mladi o dolžnostih in pravicah vojaških obveznikov Slovenske vojske

0
4784

Uprava za obrambo Ljubljana je dopoldan skupaj z Občino Kamnik in Slovensko vojsko pripravila predstavitev ter seznanitev z dolžnostmi in s pravicami bodočih vojaških obveznikov. Mlade in predstavnike Slovenske vojske je ob tej priložnosti v Gasilskem domu Kamnik nagovoril tudi župan Marjan Šarec.

Po določilih Zakona o vojaški dolžnosti(Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) se ne glede na opustitev izvajanja določenih sestavin vojaške dolžnosti v miru, vodi vojaška evidenca. Vpis vojaških obveznikov se izvede na podlagi podatkov uradne evidence o državljanih. Po vpisu v vojaško evidenco upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, seznani vojaškega obveznika z njegovimi dolžnostmi in pravicami, ko ta dopolni 18 let.

Bodoči vojaški obvezniki občin Kamnik in Komenda, ki so ali pa še bodo v letošnjem letu dopolnili 18 let, so bili ob filmski predstavitvi seznanjeni z zakonskimi obveznostmi in možnostmi prostovoljnega služenja vojaškega roka ter sodelovanja v pogodbeni rezervi in možnostmi zaposlitve v Slovenski vojski. Prisluhnili pa so besedam svetovalke za vojaške zadeve mag. Tine Misajlovski in stotnika Andreja Čeha, ki sta med drugim govorila tudi o vojaški dolžnosti v miru in ob neposredni vojni nevarnosti, ki deluje v sistemu zaščite in reševanja.

Kako pomembna je služenje domovini, kakšne so naše pravice in predvsem dolžnosti, je v pozdravnem nagovoru poudaril župan Marjan Šarec in dodal:»V današnjem času se po navadi pozablja na dolžnosti. Naša poglavitna dolžnost pa je, da služimo domovini in to po najboljših močeh. Občina Kamnik in Slovenska vojska sta neločljivo povezani, saj nas druži Rudolf Maister. Rudolf Maister je zavetnik Slovenske vojske, je prvi slovenski general, ki si je nadel ta čin, saj je vedno veljalo, da smo Slovenci hlapci, da nosimo tuje škornje, da smo bili del Avstroogrske, pa del Kraljevine Jugoslavije in danes smo v svoji samostojni državi, Republiki Sloveniji. In kaj je imel Rudolf Maister, takega, česar danes manjka? Imel je pogum. Priboril nam je vzhodni del Slovenije, brez katerega bi bili danes še manjši kot smo. In Rudolf Maister se je rodil v Kamniku na kar smo zelo ponosni. Ampak to ni dovolj, da smo samo ponosni. Rudolf Maister bo šele takrat resnično živel v naših srcih, ko se bomo vsi skupaj zavedali svojih dolžnosti. Vaša in naša dolžnost je služiti domovini. V današnjem času ne moremo biti ponosni na podobo Slovenske vojske. Pa ne zaradi nje same, temveč zaradi medijev in politike, ki Slovenski vojski ne da prave veljave. Vojska je steber družbe. Zagotovo. In ne moremo se strinjati s tistimi, ki pravijo, da vojska danes ni potrebna. Pa še kako je. In vsi skupaj, predvsem pa vi, ste dolžni nekaj spremeniti, narediti. Kajti državo bomo imeli takšno, kakršno si jo bomo sami naredili. In zato vam toplo polagam na srce, da vsi, ki imate interes kaj narediti za domovino, boste lahko prav v Slovenski vojski storili veliko. Izobrazili se boste, pridobili boste čut za odgovornost, urejenost, red in disciplino. Kajti biti vojak je nekaj plemenitega, biti vojak pomeni služiti domovini in posledično služiti sočloveku. In to je bistvo vsega.«

Ob koncu predavanja je sledil še ogled vojaške tehnike in opreme vojakinj in vojakov Slovenske vojske.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo