Kamnik je bogatejši za nov dnevni center

0
2743

»Sanjal sem, da je v življenju RADOST.
Prebudil sem se in dojel, da je življenje NAPOR.
Delal sem, se trudil, in tedaj spoznal,
da je V DELU in NAPORU radost.«

Včeraj popoldan je župan Marjan Šarec s slavnostnim prerezom traku skupaj s predsednico Društva staršev otrok s posebnimi potrebami Andrejo Potočnik, s starši in z uporabniki odprl nove prostore Dnevnega centra Društva staršev otrok s posebnimi potrebami, v katerega so vključeni gibalno ovirani mladostniki po zaključenem šolanju, ki so bili do sedaj prepuščeni iznajdljivosti njihovih staršev.

Že v začetku meseca septembra je na Usnjarski cesti 9 vrata odprl Dnevni center Društva staršev otrok s posebnimi potrebami, danes pa tudi uradno in na ogled širši javnosti lahko ponosno rečemo, da ima Kamnik nov dnevni center. Bil je ustanovljen z namenom uresničevanja skupnih ciljev izvajanja in razvijanja celostnih potreb družin, staršev, skrbnikov in drugih, ki nudijo skrb otroku s posebnimi potrebami kot tudi samim mladostnikom s posebnimi potrebami. Dnevni center vodi Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami, ki jim je z donacijami in lastnim delom uspelo urediti lične prostore, kjer sta zaposleni dve sodelavki, ki vsak dan od 6. do 16. ure skrbita za uporabnike. Le-tem je tako omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa, kjer razvijajo svoje sposobnosti in krepijo samopodobo ter samozavest. Na voljo jim je strokovna obravnava za lajšanje težav in stisk ter osebna asistenca za negovanje, hranjenje, pripravo obrokov in podobno.

Obiskovanje centra je za uporabnike v celoti brezplačno. V letošnjem letu je Občina Kamnik za program in opremo namenila 17.000 evrov. Tovrstno povezovanje nevladnih organizacij in lokalne skupnosti pa tako omogoča večjo prepoznavnost programa ter destigmatizacijo gibalno oviranih in njihovih svojcev.

Več o nastanku, delu in trudu za ustanovitev Dnevnega centra je povedala predsednica Društva staršev otrok s posebnimi potrebami Andreja Potočnik: »Dnevni center za gibalno ovirane mlajše odrasle osebe je nastal na pobudo staršev in njihovih gibalno oviranih mladostnikov. Ti mladostniki po končanem izobraževanju ostajajo doma ali pa so zaradi zaposlenosti staršev vključeni v za njih neprimerne institucije. To so inteligentne osebe, ki imajo tako kot vsi svoje sanje in želijo živeti kvalitetno in izzivov polno življenje. Vendar zaradi svoje »oviranosti« tega sami ne zmorejo. Potrebujejo pomoč in družbo, predvsem pa si želijo biti sprejeti in ostati čim dlje v svojem domačem okolju. Tako je v Kamniku nastal prvi Dnevni center, ki vključuje osebe s prirojeno ali pridobljeno gibalno oviranostjo. Pot do današnjega dne je bila naporna in polna odrekanj. Zelo smo hvaležni županu Marjanu Šarcu, ki nas je pri tem projektu podprl in nam ponudil pomoč Občine. S sodelovanjem in podporo Občine Kamnik smo bili vse bolj prepričani, da nam uspe. Začeli smo s prenavljanjem in prilagoditvijo prostora. Vsa dela smo v veliki večini opravili sami s pomočjo donatorjev. Bili smo presenečeni nad pozitivnim odzivom na naše prošnje. Iskrena hvala vsem vam, ki ste nam pomagali na kakršen koli način, tako finančno, kot tudi materialno in fizično. Močni ljudje vedno najdejo čas, da pomagajo drugim, čeprav imajo svoje težave. Da pa je Dnevni center lahko odprl svoja vrata in sprejel prve uporabnike, se moramo zahvaliti Občini Kamnik, ki je preko razpisa zagotovila finančna sredstva za njegovo delovanje. Iskrena hvala tudi višji svetovalki za področje družbenih dejavnosti Katji Vegel, ki je vseskozi pomagala in skrbela, da so bili postopki pravilno in pravočasno izpeljani. Sedaj pa bi se še zahvalila našima članoma Franciju Hribarju in Zdravku Potočniku, ki sta pri prenovi prostora skupaj opravila več kot 700 ur prostovoljnega dela. Iskrena vama hvala. Vam dragi uporabniki pa želim, da se boste v centru dobro počutili in uresničili svoje sanje.«

Župan Marjan Šarec pa je uporabnikom dnevnega centra namenil naslednjo popotnico: »Današnji dan je praznik solidarnosti, praznik sodelovanja in praznik povezovanja. To ni praznik praznih obljub, praznih besed in odmikanja v nedorečeno prihodnost. Je praznik dejanj. In ker smo dokazali, da še znamo pomagati, da nam je še mar za tiste, ki so šibki v naši družbi, je to velik dan. Vsem uporabnicam in uporabnikom želim, da bi se dobro počutili, da bi ta center resnično deloval tako, kot ste si zamislili in, da bomo sodelovali tako kot do sedaj. V skrbi za sočloveka. Iskrene čestitke in srečno.«

Ob melodijah glasbene skupine The Eccentrics se je druženje nadaljevalo še v pozne popoldanske ure.

Življenje staršev otrok s posebnimi potrebami se res razlikuje od življenja drugih staršev, predvsem pa so tukaj pomembni mladostniki, ki jim bo nov dnevni center omogočil koristno preživljanje časa in pomagal na poti doseganja zastavljenih ciljev. Ravno zaradi njih bo živel in bo v njem radost. Radost v srcih, v delu, v naporu, v toplem stisku rok, v nasmehu, pa tudi v kakšni solzi. Vse to je del življenja. In del življenja so tudi gibalno ovirane osebe. 

Srečno Dnevni center Društva staršev otrok s posebnimi potrebami!

Oglasno sporočilo