Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale: Preureditev semaforiziranih križišč

0
4324

Dragi svetniki,
vas zadovoljuje birokratski odgovor na pobudo vašega kolega svetnika Metoda Marčuna o čim večji uvedbi krožnih krožiščih v naši občini? Videti je, kot da samo v domžalski občini ne moremo ali ne znamo prometa „krotiti“ z njimi, tako kot to počno že pol stoletja drugje po Evropi in sosednjih državah in ne nazadnje tudi v naših sosednjih občinah, kjer se jih vse več poslužujejo, saj so ugotovili mnoge prednosti le teh. Krožna krožišča so namreč okolju prijaznejša, poskrbijo za boljši pretok prometa, njihova izgradnja in vzdrževanje sta cenejša…
Kakšno je vaše mnenje, v kolikor ga imate? Občane pa še bolj zanima, če so kakšna mnenja upoštevana tudi v dobro njih.

Pobuda na seji OS Domžale

Krožna križišča so v osnovi postavljena z namenom večje pretočnosti in reševanja zastojev, ter skrbijo za manj nesreč. Žal pa v Občini Domžale očitno še vedno razmišljamo drugače. Očitno pa bo tako tudi v bodoče saj tudi novi OPPN še vedno projektirajo semaforizirana križišča.
Zato dajem pobudo, da se ponovno preuči možnost za preureditev semaforiziranih križišč ! Smiselno bi bilo začeti vsaj pri rekonstrukcijah cestnih odsekov in na vseh novo projektiranih področjih. To bo vsekakor eden izmed korakov, ki bo pripomogel, da se kmalu zapeljemo po novih krožiščih!
Metod Marčun /Lista za Domžale/

… in odgovor Občinske uprave

V 70-ih letih prejšnjega stoletja so se križišča opremljala s semaforji, ki so danes del prometnega sistema in v medsebojni prometni soodvisnosti. Posamezni ali enostranski posegi v prometne rešitve so prometno tvegani in finančno potratni. Na Občini smiselnost krožišč preverimo pri vsaki novogradnji in v vsakem postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, predvsem z vidika obremenitve s (tovornim) prometom in najšibkejših udeležencev v prometu.
Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora

Na občinske svetnice in svetnike smo preko elektronske pošte naslovili zgornje vprašanje.
Do zaključka redakcije nismo prejeli nobenega odgovora!

________________________________________________________________

Da ne bomo rekli, da nimamo nobenega. V Radomljah ga imamo, pa čeprav ne čisto “okroglega”. Do sedaj zgleda, da funkcionira normalno, v zadovoljstvo vseh udeležencev prometa. Pripombo bi lahko imeli samo na njegov izgled, zlasti, ko vemo, da je par sto metrov naprej Arboretum.

krozisce_radomlje1 krozisce_radomlje2

Imamo pa še enega, prav posebnega, mogoče je celo za Guinessovo knjigo rekordov glede velikosti. Ga poznate? Zapeljite se skozi Malo Loko v Bišče in pri kapelici bodite pozorni, da ne boste kar počez zavili levo v vas, ker tam je krožišče!!! Takole na oko, je premera nekje od 1,5 m do 2 m! Nimamo komentarja.

krozisce_bisce2krozisce_bisce1
Kaj pa vi, dragi svetniki, mislite o tej problematiki v naši občini? Boste podprli svojega kolega in se angažirali, da se na tem področju tudi v Domžalah kaj premakne? Za začetek lahko pristojne strokovnjake na občini povprašate, koliko na mesec občani davkoplačevalci plačamo elektrike samo za eno semaforizirano križišče! 

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 15 2016

__________________________________________________________________

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Stane KOVAČ, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale /LTD/
5. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
6. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
7. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
8. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
9. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
10. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
11. Sonja PAVLIŠIČ, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
12. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
14. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /SDS/
17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
20. Alenka OLDROYD, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
25. Andreja ŠUŠTAR, Preserje pri Radomljah, Igriška ul. 30, 1235 Radomlje /NSi/
26. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
27. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
28. mag. Jana MIKLAVČIČ, Ul. Antona Skoka 8,1230 Domžale /SMC/
29. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
30. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/
31. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/

Vir: Občina Domžale

Oglasno sporočilo