Digitalno zelena Osnovna šola Toma Brejca

0
2592

Osnovna šola Toma Brejca je s tem šolskim letom vključena v kar dva dvoletna mednarodna projekta »Razvijanje osnovnih spretnosti preko umetniških zmožnosti« in »Digitalno zeleni«. Oba sofinancira program Evropske unije Erasmus+, ki podpira mednarodne aktivnosti med šolami različnih držav in vključuje mobilnost učencev in učiteljev.

Digitalno zelena Osnovna šola Toma Brejca

»Digitalno zeleni« (angleško: Digital Green) je projekt, ki učence iz Slovenije, Bolgarije, Portugalske, Romunije, Španije in Turčije usmerja k raziskovanju in medsebojnem ozaveščanju o lokalni problematiki energije, okolja in trajnostnega razvoja. V projektu sodelujemo z učenci od 7. do 9. razreda, ki bodo svoje ugotovitve na poučen in zabaven način predstavili z izdelavo aplikacij za mobilne naprave, kar bodo dodatno podkrepili z uporabo QR kod in s t. i. nadgrajeno resničnostjo.

V okviru projekta sta se učitelj računalništva in šolski koordinator projekta Iztok Škofter učitelj angleščine Aleksandar Tonić v času 7. do 9. novembra udeležila uvodnega srečanja 12 učiteljev predstavnikov sodelujočih šol. Srečanje je potekalo na SV Romunije v vasi Ungureni v osnovni šoli Şcoala Gimnazială nr. 1, kjer so nam zaposleni, učenci in njihovi starši vsakodnevno pokazali, da pri njih gostoljubje ne pozna meja. Ekipa učiteljev je v tridnevnem srečanju izvedla številne načrtovane aktivnosti. Obiskali smo učence pri pouku in tako začutili utrip običajnega šolskega dne. Srečali smo se s podžupanom, se na povabilo učencev udeležili prireditve o kulturnem izročilu kraja, predstavili smo svoje šole in izobraževalne sisteme. Video predstavitev naše šole, ki jo je na vrhunski ravni izdelal Blaž Bergant iz 9. b razreda, je požela val navdušenja(ogled je možen na povezavi: www.youtube.com/watch?v=qZiVLH7mnE8). Med predlogi logotipov, ki so jih oktobra na internih natečajih za učence izbirale posamezne šole, je bil za logotip projekta izglasovan izdelek naše učenke Nike Koželj iz 9. a razreda, za slogan projekta – feel the nature with one click (slovensko: začuti naravo z enim klikom) – pa je bil izglasovan predlog učenca iz Turčije. Podpisali smo tudi partnersko pogodbo in načrtovali skupne aktivnosti za tekoče šolsko leto. Januarja 2017 bo tako v Portu na Portugalskem za učitelje potekalo izobraževanje o izdelavi aplikacij za mobilne naprave. V sklopu šolskih aktivnosti od januarja do aprila bo sledilo delo z učenci, vrhunec dogajanja pa pričakujemo v začetku maja, ko bo v Andaluziji, v južni Španiji, izvedena prva mobilnost za skupine učencev sodelujočih šol.

Projekt »Digitalno zeleni« bo za učence zagotovo izziv, v katerem bodo kot aktivni državljani poleg znanja o energiji, lokalni dediščini in informacijsko-komunikacijski tehnologiji v medkulturnem dialogu tkali nove prijateljske vezi. Šoli pa projekt prinaša neprecenljive izkušnje z inovativnimi metodami poučevanja, nove pristope k delu, medkulturni prenos znanj ter izmenjavo idej in primerov dobre prakse.

Besedilo in fotografije: Aleksandar Tonić, Osnovna šola Toma Brejca

Oglasno sporočilo