V enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik vonj po novi kuhinji dopolnil vonj tradicionalnega slovenskega zajtrka

1876

Tako kot vsako leto, se tudi letos občina Kamnik ob dnevu slovenske hrane pridružuje projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Župan Marjan Šarec se je dopoldan skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček in ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liano Cerar udeležil tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Slovenski zajtrk je v enoti Pestrna danes še prav posebej zadišal. V mesecu avgustu je bila namreč izvedena sanacija elektro in strojnih instalacij v kuhinji in pralnici, prav tako je bila dobavljena nova oprema kuhinje in posodobljena pralnica. Skupni strošek investicije s strani Občine Kamnik je znašal 219.695,84 evra, od tega je bilo 63.366,68 evra razporejenega presežka Vrtca Antona Medveda Kamnik. S slavnostnim prerezom traku pa je bila nova kuhinja in posodobljena pralnica danes tudi uradno predana v uporabo. In je vonj po novi kuhinji dopolnjeval vonj tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Kot rečeno, smo se tudi letos v občini Kamnik pridružili projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki je namenjen navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi,drugimi javni zavodi in potrošniki in lokalnimi pridelovalci/predelovalci za morebitno nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil, kot tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. Spodbuja k izvedbi dneva dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah in gre za vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe, dejavnostih domače pridelave in predelave in v okviru sistema javnega naročanja oziroma naročil zagotavljati hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju. Osnovni cilj projekta je izobraževati in ozaveščati otroke v vrtcih in šolah, vzporedno s tem pa torej tudi širšo javnost. Občine so pomembne institucije v sistemu zagotavljanja lokalne samooskrbe in tudi v Kamniku vsako leto podpremo aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju lokalne samooskrbe ter se aktivno vključujemo v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.

S prijetno kulturno prireditvijo so nas otroci enote Pestrna z deklamacijo popeljali k Lončku na pike, s pesmico Palačinke, ki so jih pekli skupaj z županom, pa povabili k zajtrku, ki je ponujal polno okusnih, lokalno pridelanih dobrot.

PA DOBER TEK OB TRADICIONALNEM SLOVENSKEM ZAJTRKU, KI DANES DIŠI V KAMNIŠKIH ŠOLAH IN VRTCIH!

Oglasno sporočilo