V enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik vonj po novi kuhinji dopolnil vonj tradicionalnega slovenskega zajtrka

0
2954

Tako kot vsako leto, se tudi letos občina Kamnik ob dnevu slovenske hrane pridružuje projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Župan Marjan Šarec se je dopoldan skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček in ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liano Cerar udeležil tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Slovenski zajtrk je v enoti Pestrna danes še prav posebej zadišal. V mesecu avgustu je bila namreč izvedena sanacija elektro in strojnih instalacij v kuhinji in pralnici, prav tako je bila dobavljena nova oprema kuhinje in posodobljena pralnica. Skupni strošek investicije s strani Občine Kamnik je znašal 219.695,84 evra, od tega je bilo 63.366,68 evra razporejenega presežka Vrtca Antona Medveda Kamnik. S slavnostnim prerezom traku pa je bila nova kuhinja in posodobljena pralnica danes tudi uradno predana v uporabo. In je vonj po novi kuhinji dopolnjeval vonj tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Kot rečeno, smo se tudi letos v občini Kamnik pridružili projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki je namenjen navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi,drugimi javni zavodi in potrošniki in lokalnimi pridelovalci/predelovalci za morebitno nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil, kot tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. Spodbuja k izvedbi dneva dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah in gre za vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe, dejavnostih domače pridelave in predelave in v okviru sistema javnega naročanja oziroma naročil zagotavljati hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju. Osnovni cilj projekta je izobraževati in ozaveščati otroke v vrtcih in šolah, vzporedno s tem pa torej tudi širšo javnost. Občine so pomembne institucije v sistemu zagotavljanja lokalne samooskrbe in tudi v Kamniku vsako leto podpremo aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju lokalne samooskrbe ter se aktivno vključujemo v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.

S prijetno kulturno prireditvijo so nas otroci enote Pestrna z deklamacijo popeljali k Lončku na pike, s pesmico Palačinke, ki so jih pekli skupaj z županom, pa povabili k zajtrku, ki je ponujal polno okusnih, lokalno pridelanih dobrot.

PA DOBER TEK OB TRADICIONALNEM SLOVENSKEM ZAJTRKU, KI DANES DIŠI V KAMNIŠKIH ŠOLAH IN VRTCIH!

Oglasno sporočilo