Slovesnost ob 30. obletnici Osnovne šole Marije Vere

0
2996

Zvečer se je Domu kulture Kamnik odvijala prijetna kulturna prireditev, ki so jo ob 30. obletnici Osnovne šole Marije Vere sooblikovali učenci in tako na prav poseben način obeležili okrogli jubilej šole. Zbranim se je ob slovesnem dogodku pridružil tudi župan Marjan Šarec skupaj s poslancem Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matejem Toninom, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček in ravnateljico Osnovne šole Marije Vere Violeto Vodlan. 

Razvoj Osnovne šole Marije Vere je tesno povezan z razvojem in širitvijo kraja. Do leta 1955 so otroci obiskovali šolo v 3 kilometre oddaljenemu Kamniku. Zaradi intenzivne gradnje stanovanjskih hiš in blokov na desnem bregu reke, proti severu in zahodu, se je število prebivalcev Duplice povečalo. S tem se je povečalo tudi število učencev, zato so leta 1955, kot podružnico Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, odprli oddelka 1. in 2. razreda tudi na Duplici. Število učencev je vsako leto naraščalo, zato je leta 1969 Duplica dobila prepotrebno šolsko stavbo za učence od 1. do 4. razreda. V naslednjih letih se je število učencev in učenk samo še povečevalo, posebej v letih 1983/84 in 1985/86.

Potrebe po gradnji šole in samostojnem razvoju so sprožile celo vrsto aktivnosti. Tako so januarja 1986 začeli z gradnjo prizidka, 16. julija 1986 pa je bila ustanovljena Osnovna šola Duplica, ki se je 21. marca 1989 preimenovala v Osnovno šolo Marije Vere. Prvič so otroci lahko v tem kraju obiskovali šolo od 1. do 8. razreda. Leta 2002 je šola pridobilaše10 novih učilnic za predmetno stopnjoin pripadajoče kabinete za učiteljeV šolskem letu 2003/2004 pa so začeli z devetletnim osnovnošolskim izobraževalnim programom.

Ob praznovanju 30-letnice šole, njeni zgodovini in uspehih je v svojem govoru pripovedovala tudi ravnateljica Osnovne šole Marije Vere Violeta Vodlan ter zbranim med drugim namenila naslednje misli: »Zgodovino naše šole je ustvarjalo mnogo zelo dobrih učiteljev in učencev. Prav vsak izmed njih je pomemben kot kamenček v mozaiku naše šole. Tako so mnogi učenci na šoli doživeli prve uspehe, kakšno razočaranje in predvsem veliko upanja za življenje, ki jih čaka. V vsem tem času se je doktrina pedagoškega dela zelo spremenila, vendar je šola še vedno ustanova, ki povezuje učitelje, učence in starše, ki skupaj tvorijo celoto. Tako smo zdaj, po tridesetih letih, tukaj. Naši učenci imajo šolo, kakršno si zaslužijo – lepo in sodobno opremljeno. Hkrati pa polno skrivnostne preteklosti svojih predhodnikov, ki so v šolskih prostorih postali del njene večnosti in pustili našim današnjim učencem sledi otroške ustvarjalnosti in učenosti. Uspehi naših učencev so plod skupnega dela, združevanja moči in medsebojnega zaupanja.« 

Župan Marjan Šarec je ob okroglem jubileju iskreno čestital vsem, ki so krojili uspehe dupliške šole in čestital strokovnemu kadru, da se v njej mladi naučijo veliko novega in koristnega za življenje: »Težko je brez treme, čustev in nepristransko govoriti o ustanovi, v kateri si preživel osem let svojega življenja in, v kateri si bil sprejet med pionirje. Vmes se je zamenjal sistem, zamenjala se je država in marsikaj je postalo drugače. Danes je lahko tudi večer spominov. Večer obujanja za tiste, ki ste ali pa smo kakorkoli povezani z Osnovno šolo Marije Vere. Spomin na leto 1986, ko je ta šola prišla na samostojno pot, takrat smo zrli skozi gradbeno ograjo, ko se je gradil prizidek in smo vedeli, da bo šola postala osemletka. Takrat smo kot otroci na to gledali nekoliko drugače. Sploh sam. Danes, ko sem sodeloval pri gradnji Osnovne šole Toma Brejca in čaka nas še šola Frana Albrehta, si lahko predstavljam, kakšne težave so takrat spremljale gradnjo in kakšne težave so spremljale tiste pogumne ljudi, ki so se odločili za dograditev šole. In šola nosi tudi lepo ime. Nosi ime po prvi slovenski gledališki igralki Mariji Vera. Ona, ki je bila kulturnica, umetnica in je bila zgled mnogim. Osnovna šola Marije Vere še danes, po 30 letih, izpolnjuje svoje poslanstvo. Marsikaj se je spremenilo, a osnovno poslanstvo ostaja enako. Vzgajati, izobraževati predvsem pa otrokom, najmlajšim, »odpirati oči«. V današnjem muzikalu smo lepo videli, kakšen je današnji svet. Nastopajoči so nam pokazali, kako iz enega banalnega dogodka lahko nastane senzacija. Kako lahko obsojamo, kritiziramo in vidimo vse negativno, če tako hočemo. Če pa vidimo pozitivno, bomo videli kaj lepšega. Videli bomo uspehe in to, da je med učenkami in učenci potrebno sodelovanje in medsebojna pomoč. Včasih smo sodelovali in držali skupaj. Ta šola je dala mnogim generacijam veliko. Naučila jih je živeti. Naučila jih je biti človek do sočloveka, predvsem pa vedeti, da smo vsi ljudje z napakami in jih lahko vsak dan tudi popravimo. In Osnovna šola Marije Vere to svoje poslanstvo izpolnjuje v celoti. Zato verjamem, da bo tako tudi naslednjih 30 let. Smelo in uspešno naprej Osnovna šola Marije Vere.«

Za pester kulturni program so poskrbeli učenci skupaj z mentoricami Alenko Markus, Marjetko Usar, Mojco Volkar Trobevšek, Tanjo Hočevar in Mojco Fucks Lukezič. Za začetek so nas nasmejali z muzikalom Martin Krpan.com, z ljudskimi plesi in igro nam je mlajša in starejša folklorna skupina pokazala, da se še kako zavedajo pomena ohranjanja etnološkega izročila. S filmom so nas popeljali po skritih in manj skritih kotičkih šole, pevski zbor pa je navdušil s prepevanjem slovenske pesmi.

ZA 30 ŠOLSKIH LET VSE NAJBOLJŠE OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE! 

Oglasno sporočilo