Vzhodni prizidek Osnovne šole Mengeš dobil končno zunanjo podobo

0
3804

Vzhodni prizidek OŠ Mengeš, ki se je začel graditi julija med šolskimi počitnicami, je s streho, vgrajenimi okni in fasado dobil končno zunanjo podobo. Izvajalec je v decembru začel z gradbenimi deli v notranjosti, ki bodo zaključena v pomladnih mesecih. Med gradnjo elektro stojnih inštalacij bo občina pripravila razpis za notranjo opremo, ki se bo vgradila pred začetkom novega šolskega leta 2017/2018. Šola bo z izgradnjo vzhodnega prizidka pridobila 6 novih učilnic in kabinete. Prostorska stiska šole pa s tem še ne bo rešena. Občina načrtuje še gradnjo nove športne dvorane in preureditev obstoječe telovadnice v jedilnico in kabinete.
OŠ Mengeš je že danes ena večjih osnovnih šol v Sloveniji, ki se z naraščanjem prebivalstva v občini, predvsem priseljevanja mladih družin, vsako leta srečuje z novimi izzivi.
V poletnih počitnicah 2016 je bil obnovljen prezračevalni sistem in vodovod v kuhinji. Sedaj je odvod kuhinjske nape speljan skozi rekuperator, kar zmanjšuje energetske izgube in preprečuje nastajanje zdravju škodljivega podtlaka v jedilnici. Obnovljen je bil tudi dotrajani vodovod.
Med poletnimi šolskimi počitnicami pa se je začela tudi gradnja vzhodnega prizidka, ki je po arheoloških izkopavanjih, zaključenem postopku izbire izvajalcev in pričetku gradnje v mesecu juliju, dobil končno zunanjo podobo konec novembra. Zunanja gradbena dela so bila zaključena v slabih štirih mesecih, v novembru je bila zgrajena streha, vgrajena so bila okna in vrata, izvajalec je odstranil žerjav in zaključil fasado.
Izvedbena dela potekajo po terminskem planu. Izvajalec bo v decembru nadaljeval z notranjimi gradbeno obrtniškimi deli, ki bodo zaključena predvidoma v pomladnih mesecih. V zaključni IV. gradbeni fazi, po vgrajenih elektro in strojnih instalacijah, se bo začelo s pripravo razpisa za notranjo opremo za 826 kvadratnih metrov površin, ki jih sestavlja šest učilnic, kabineti, skladišče, prezračevalni sistem in posebni učilnici za tehnični pouk in gospodinjstvo. Notranja oprema bo naročena po opravljenem javnem razpisu in zaključenim postopkom izbire. Oprema bo dobavljena predvidoma v začetku poletih šolskih počitnic ter med poletnimi počitnicami tudi vgrajena.
Z izgradnjo vzhodnega prizidka prostorska stiska osnovne šole ne bo rešena. V občino Mengeš se je v zadnjih letih priselilo veliko novih prebivalcev in projekcije prebivalstva kažejo, da se število vpisanih učenk in učencev iz 736 v šolskem letu 2016 lahko v prihodnjih letih poviša tudi na 850 vpisanih učenk in učencev. Tudi zato so na občini že začeli s prvimi aktivnostmi za izgradnjo nove športne dvorane. V letu 2017 načrtujejo pripravo potrebne projektne dokumentacije, izvedbo javnega razpisa izbiro izvajalca gradnje in pričetek gradnje.

Vir: Občina Mengeš

sola_menges

Oglasno sporočilo