Center za socialno delo Domžale v novih prostorih na Masljevi ulici 3

0
4981

Center za socialno delo Domžale je 6. decembra 2016, tudi uradno odprl vrata svojih novih prostorov.

Na uradnem odprtju je spregovorila mag. Anja Osojnik, direktorica centra za socialno delo, Peter Ložar, župan Trzina in Martina Vuk, državna sekretarka ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na dogodku so program z glasbenimi točkami popestrili učenci iz Glasbene šole Domžale.
Center za socialno delo Domžale se je iz dveh lokacij preselil v skupno lokacijo, kjer je omogočen dostop tudi invalidom. Novi prostori prinašajo boljše pogoje za delo zaposlenih in prijaznejše okolje za uporabnike. Na voljo je več kotičkov za otroke ter ima »prijazno sobo« za izvajanje stikov. Direktorica Centra za socialno delo mag. Anja Osojnik je ob tem poudarila, da je uspešno delo centra za socialno delo v veliki meri odvisno tudi od razumevanja njihovih nalog v okolju, v katerem deluje. Center za socialno delo Domžale veliko pozornosti namenja osveščanju in sodeluje z organizacijami kot so vrtci, šole, policija in nevladne organizacije, ki delujejo na področju socialnega varstva. Na centru se zavedajo, da lahko s skupnim sodelovanjem hitreje poiščejo pomoč uporabnikom, ki so v stiski.
Martina Vuk je na uradni otvoritvi centra poudarila, da v prihodnosti centre čaka nekaj korenitih sprememb. Reorganizacija centrov za socialno delo bo omogočila več socialnega dela in manj postopkovnega odločanja, kmalu bodo vzpostavljeni koordinatorji socialne aktivacije, bistvene spremembe pa prinaša tudi nov predlog Družinskega zakonika, ki, med drugim, nekatere pristojnosti odločanja na področju varstva otrok prenaša na sodišča.
Center za socialno delo Domžale pokriva poleg Domžal še občino Lukovica, Trzin, Mengeš in Moravče.
Uradnega odprtja so poleg omenjenih govornikov udeležili tudi župan Občine Domžale Toni Dragar, podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar in komandir Policijske postaje Domžale Dejan Košir.
Zgodovina socialnega dela v Domžalah
Začetki segajo v leto 1926, ko se je začelo organizirano rejništvo v Sloveniji preko ureditve Otroške kolonije v Lukovici. Ustanovitelj le te je bil Dečji in materinski dom kraljice Marije iz Ljubljane. Sprva so otroke nameščali v kraje z ugodno geografsko lego in dobrimi socialnimi razmerami. To je bilo območje Črnega grabna in okolica Moravške doline, ki je tudi sedaj, še vedno, zelo močno pokrito z rejniškimi družinami.
  • Socialna služba je v Domžalah najprej delovala kot del občinske uprave in je v 60.letih prejšnjega stoletja celotno področje »socialnega skrbstva« pokrivala samo ena oseba.
  • Z ustanovitvijo Strokovne službe samoupravne interesne skupnosti socialnega varstva se je število zaposlenih povečalo na 4. Delovni prostori službe so bili takrat v stavbi današnje Občine.
  • V letih 1970 – 1980 se je služba kadrovsko okrepila in se preselila v samostojne prostore v bivšo »Bradeškovo hišo« (lokacija današnje SPB). Težave ljudi so bile podobne kot danes, vendar pa so se odražale na drug način in tudi metode dela strokovnih delavcev so bile drugače. Socialne delavci so bili veliko na terenu, administracije je bilo veliko manj, dejansko so poznali težave ljudi, saj so delali po teritorialnem principu dela. Strokovni delavci so sodelovali pri oblikovanju socialnih programov v lokalnem prostoru, bili člani raznih komisij, veliko sodelovali s krajevnimi skupnostmi, občino, in drugimi akterji ter ljudem na tak način dejansko pomagali. Predvsem pa se družba, mediji in ostali v tistem času, niso kaj dosti zanimali za področje sociale.
  • Leta 1982 se je socialna služba preselila na Ljubljansko 70, kjer so se počasi širili, pridobivali nove sodelavce in prostore.
  • V letu 1985 je bil ustanovljen CSD Domžale. Ustanovitelj CSD takrat je bila Občina, ki je tudi močno vplivala na razvoj CSD. Število delavcev se je povečevalo, prav tako njihove naloge. Mesto Domžale se je v tem obdobju intenzivno širilo, v krajšem času se je zaradi novogradenj v Domžale priselilo veliko novih družin, kar se je odražalo tudi pri delu. Zlasti po osamosvojitvi po letu 1991 se je tudi način dela na področju socialnega dela dokaj spremenil in posodobil. Vpliv lokalne skupnosti se je nekoliko odmaknil, bolj se je okrepila stroka socialnega dela. Strokovni delavci so se v tem obdobju zelo veliko izobraževali, se učili novih pristopov dela in dopolnjevali svoje znanje v smislu pridobivanja novih strategij in metod dela. Center se je okrepil in postal eden izmed močnejših CSD v Sloveniji tako po številu strokovnih delavcev kot po strokovnosti. Imeli so možnost multidisciplinarnega pristopa, postali vodilni na področju rejništva in postavljali temelje za današnjo strokovno usmeritev rejništva.
  • Poslanstvo socialnega dela pa ostaja enako, da skupaj z ljudmi, ki prihajajo na CSD z različnimi in njim nerešljivimi situacijami, soustvarjajo rešitve in poiščejo prijaznejše življenjske poti.

    csd_novi_prostori-2 csd_novi_prostori-3 csd_novi_prostori-4 csd_novi_prostori-5 csd_novi_prostori-6

Oglasno sporočilo