Odgovor mag. Lovra Lončarja, člana Občinskega sveta Občine Domžale, na članek v NOV!CAH

0
2615

Spoštovani,
v glasilu in na spletnih straneh Domžalskih novic so bili v zadnjem času objavljeni trije prispevki (Domžalske tram(p)arije-3.12.2016; Replika Urada župana Občine Domžale na članek Domžalske tram(p)arije-11.12.2016; Domžalski uspehi z drugačne perspektive; naš gost je mag. Borut Kurmanšek-11.12.2016), ki so delno povezani z menoj in sejninami, ki jih prejemam kot član Občinskega sveta. Ker je v besedilih Domžalskih novic navedenih kar nekaj netočnosti, vam v zvezi s tem posredujem naslednje pojasnilo, katerega del je zajet tudi že v repliki Urada župana Občine Domžale:
1. Sejnina, ki jo prejemam kot član občinskega sveta Občine Domžale za vodenje sej občinskega sveta, znaša 274, 59 EUR bruto in ne “517 EUR bruto”, kot ste navedli. Ostali člani občinskega sveta prejmejo 212,35 EUR bruto sejnine.
2. Za vodenje sej občinskega sveta po pooblastilu župana ne prejemam mesečnega pavšala, ampak je znesek sejnine vezan izključno na vodenje seje.
3. Višina zneska ni stvar dogovora med menoj in županom, temveč Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov za vodenje sej občinskega sveta, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Domžale. Hkrati menim, da je povsem normalno, da kdorkoli, ki je pooblaščen za vodenje sej Občinskega sveta, glede na njegovo vlogo in aktivnost pri vodenju, dobi večji znesek sejnine kot drugi navzoči člani Občinskega sveta, saj tudi npr. predsednik odbora ali komisije pri Občinskem svetu ali predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale dobi za vodenje višjo sejnino glede na ostale člane delovnega telesa Občinskega sveta ali Nadzornega odbora.
Ob tem navajate, da je šlo za “nekoliko šaljiv” zapis o “dodatkih”. Problem je v netočnosti.

Želim vam uspešno in objektivno poročanje o dogodkih v naši lokalni okolici.

mag. Lovro Lončar
član Občinskega sveta Občine Domžale

Oglasno sporočilo