Ključni deležniki o viziji, ciljih in ukrepih Celostne prometne strategije za Občino Kamnik

0
2793

Priprava Celostne prometne strategije za Občino Kamnik je v polnem teku. Na podlagi predstav udeležencev 3. javne razprave o želeni prihodnosti na področju mobilnosti so izdelovalci Celostne prometne strategije za Občino Kamnik (v nadaljevanju: CPS) pripravili osnutek vizije in osnutek strateških ter operativnih ciljev. Cilje so zastavili tako, da bo omogočena uresničitev vizije in hkrati rešitev obstoječih problemov ter potreb, ki so bili opredeljeni v analizi stanja prometa.

Osnutka vizije in ciljev ter nabor ukrepov so bili predmet delavnice s ključnimi deležniki na področju prometa, ki je potekala včeraj, v sredo 14. decembra 2016, v prostorih Občine Kamnik.Dvajseterica udeležencev je potrdila ustreznost besedila vizije in oblikovala dopolnitev osnutka ciljev. Poleg tega so udeleženci delavnice oblikovali bogat nabor konkretnih ukrepov, s katerimi bo mogoče uresničiti zastavljene cilje.Izvajalci CPS bodo rezultate delavnice uporabili pri dokončnem oblikovanju ukrepov.

V petek, 13. januarja 2017, pa bo potekala 4. javna razprava, na kateri bo imela tudi širša zainteresirana javnost možnost seznanitve in podajanja dodatnih predlogov ukrepov.

Več informacij o projektu Celostne prometne strategije za Občino Kamnik si lahko preberete na spletni povezavi: https://cpsobcine.com/kamnik/.

»Celostna prometna strategija je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada ter sredstev Ministrstva za infrastrukturo RS ter se pripravlja v skladu z enotnimi evropskimi smernicami za pripravo tovrstnih dokumentov.«

Oglasno sporočilo