Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale; NOV!CE 19/2016

0
2861

Drage svetnice in svetniki!
Zadnje čase so spet popularna vprašanja o “domžalskem turizmu”. Novoizvoljena komisija za turizem nam obljublja korenite spremembe in preboj Domžal tudi na tem področju. Sprememb v tem letu in pol ni zaznati. Poraja se vprašanje, v kolikšni meri sodeluje komisija z ostalimi Turističnimi društvi in kako deluje Turistično društvo Domžale. Kolikor vemo, je Ljubljano lansko leto obiskalo več kot milijon turistov. Turizem Ljubljana se trudi, da bi turiste v prestolnici in okolici zadržali več dni, zato se povezujejo s sosednimi občinami. Na to temo organiziran sestanek se Domžale baje, kljub vabilu, niso odzvale. Zanima nas, in seveda občane, kako vi gledate na to problematiko in kako aktivno sodelujete, da bi bile Domžale vsaj Slovencem bolj prepoznavne na turističnem zemljevidu.

Vprašanje smo preko el. pošte naslovili na vse svetnice in svetnike Občine Domžale.

Odgovor(i):

Turizem v Domžalah
Komisijo za turizem je župan imenoval marca 2015, ki je samo posvetovalni organ župana in ni organ Občinskega sveta. Komisija si je postavila za prioritetni cilj postavitev občine Domžale na turistični zemljevid. Zato je začela ustvarjati pogoje za razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti. Osrednje točke programa so: ustanovitev turistično informacijskega centra (TIC ), priprava strategije razvoja turizma v občini in priprava celovite predstavitvene brošure. Osnova za začetek dela TIC je odlok, ki bo sprejet na decembrski seji Občinskega sveta. Predstavitvena brošura je v zaključni fazi, strategija razvoja turizma je v izhodiščih. Glede na to, da na teh področjih v preteklosti ni bilo veliko narejenega, se je bilo potrebno močno potruditi, da smo sploh vzpodbudili razmišljanje, da imamo tudi v naši občini danosti, ki bi bile lahko v »službi« turizma. Najprej smo povabili na posvet o sodelovanju ponudnike nastanitvenih in gostinskih storitev a se je udeležilo le sedem gostincev in en hotelir. Organizirali smo sestanek vseh predsednikov krajevnih skupnosti in turističnih društev, ki je zelo dobro uspel, zato smo s to obliko nadaljevali. Sestali smo se na treh lokacijah (severni, vzhodni in zahodni ) občine s predsedniki turističnih društev. Obisk je bil nad pričakovanji, razen v Domžalah, kjer se je sestanka udeležil samo predsednik ene KS. Prav tako se sestanka ni udeležil predsednik Turističnega društva Domžale. To društvo se tudi ne prijavlja na razpis za občinska sredstva za sofinanciranje programa vzpodbujanja turizma. Turistično društvo Domžale bi moralo biti največji generator razvoja turizma, a žal ni tako. Turistična društva bodo imela pomembno nalogo v posameznih naseljih in vaseh pri popularizaciji turističnih aktivnosti in spreminjanju odnosa občanov do turizma. Zato smo v občinskem proračunu za leto 2017 povečali sredstva za programe turističnih društev.
Zavedamo se, da smo še na začetku, vendar verjamemo v to, da lahko s skupnimi močmi in s sodelovanjem veliko naredimo in na ta način tudi ustvarjamo nova delovna mesta, ki jih v naši občini primanjkuje.
Kot predsednica komisija za turizem sem prepričana v to, da naša občina lahko postane prepoznavna turistična destinacija, a bo ta to potrebnega še veliko napora. Najprej bomo morali vsi verjeti, da je lahko tudi turizem pomemben, potem pa moramo to idejo udejanjiti. Škoda bi bilo ne izkoristiti sedanjih trendov rasti obiska tujih turistov in prepoznavnosti Slovenije v svetu.

Mija Pukl, svetnica OS

marija_pukl_120px

Oglasno sporočilo