Občinski svet sprejel proračuna za leti 2017 in 2018

0
3195

V četrtek, 15. decembra 2016, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 17. seja Občinskega sveta Občine Domžale, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 16. seje z dne 20. oktobra 2016 ter naslednji dnevni red:
 1. Volitve in imenovanja
 2. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – druga obravnava
 3. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi imena ulice v naselju Domžale in preimenovanju dela ulice v naselju Dob – skrajšani postopek
 4. Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje – druga obravnava
 5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – druga obravnava
 6. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2017
 7. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
 • Občinski svet je sprejel Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Domžale. Občinski svet je potrdil Sabino Pirš za preostanek mandatne dobe.
 • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju novega člana Nadzornega odbora Občine Domžale. Občinski svet je imenoval Tadejo Savnik.
 • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju novega člana Odbora za prostor. Občinski svet je imenoval Sabino Pirš.
 • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet Zdravstvenega doma Domžale. Občinski svet je imenoval Roka Bratovža.
 • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet osnovne šole Domžale. Občinski svet je za novega predstavnika v Svet šole OŠ Domžale imenoval Primoža Škofic

2. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel sklepa o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in 2018 v drugi obravnavi.
3. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi imena ulice v naselju Domžale in preimenovanju dela ulice v naselju Dob – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o določitvi imena ulice v naselju Domžale in preimenovanju dela ulice v naselju Dob.
4. Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje.
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale.
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o registriranju Občine Domžale za opravljanje dodatnih dejavnosti:
-G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
-G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
-J 58.110 Izdajanje knjig,
-N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
-R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
6. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2017
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2017.
7. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Robert Pečnik /SMC/, Uroš Breznik /SD/, mag. Primož Škofic /SMC/, Maks Karba /LTD/, Janez Avsec /LTD/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Peregrin Stegnar /NSi/ in Marija Doroteja Grmek /SDS/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
Foto: Vido Repanšek
17_seja_os_domzale-2 17_seja_os_domzale-3 17_seja_os_domzale-4 17_seja_os_domzale-5 17_seja_os_domzale-6 17_seja_os_domzale-7 17_seja_os_domzale-8 17_seja_os_domzale-9 17_seja_os_domzale-10 17_seja_os_domzale-11 17_seja_os_domzale-12 17_seja_os_domzale-13
Oglasno sporočilo