Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (4.1.2017)

0
2680

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Kje lahko preverim pravilnost podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča? V primeru, če podatki niso pravi, ali jih lahko spremenim, ali obstaja obrazec?

Odgovor občinske uprave

Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu https://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl. Te podatke Občina vsako leto ažurira v skladu s predlaganimi spremembami zavezancev ter jih nato posreduje Finančnemu uradu Republike Slovenije, ki na tej osnovi pripravi ustrezne odmerne odločbe.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je dostopen obrazec Vloga za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju Občine Kamnik za leto 2017, s katerim lahko vsak zavezanec spremeni podatke.

Vsako spremembo mora na Občino Kamnik javiti zavezanec sam. Podatke za odmero bo Občina Kamnik na Finančni urad Republike Slovenije poslala predvidoma konec tega meseca. Predlagamo, da vsi zavezanci preverijo podatke in javijo morebitne spremembe na prej omenjenem obrazcu.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo