Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (10.1.2017)

0
2172

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Številne občanke in občani se obračajo na nas z vprašanjem, kaj se dogaja s Kavarno Veronika in kdaj bo objavljen razpis za njen najem?

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik je v letu 2013 izvedla postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo Kavarne Veronika v najem. Na podlagi ocenitve vrednosti najemnine je bila določena izhodiščna najemnina v znesku 990 EUR/mesec brez DDV. Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem je na podlagi meril za izbor najugodnejšega ponudnika izbrala družbo Burnik, d.o.o. in z njo 11. 12. 2013 sklenila najemno pogodbo za dobo petih let, in sicer od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

V petek, 11. 11. 2016, je gospa Barbara Burnik na sestanku z direktorico občinske uprave izpostavila probleme v Kavarni Veronika. Najemnica je bila seznanjena o dolžnostih najemnika (popravila in izvajanje rednih vzdrževalnih del) in o lastnikovih obveznostih. Občina Kamnik je nekatere pomanjkljivosti odpravila, glede odprave težav, vezanih na obratovanje, pa je bilo na sestanku dogovorjeno, da bo sanacija izvedena v mesecu januarju 2017, ko bo najemnica začasno prenehala z obratovanjem lokala.

Ga. Habjan je Občini Kamnik dne, 12. 12. 2016, po elektronski pošti sporočila, da s 1. 1. 2017 odpoveduje najemno pogodbo za najem Kavarne Veronika. Ne glede na to, je dne, 23. 12. 2016, občinsko upravo seznanila, da bi pod določenimi, bistveno spremenjenimi pogoji, ostala najemnica Kavarne Veronika, dne, 3. 1. 2017, pa je ustno izjavila, da dokončno odstopa od najemne pogodbe.

Župan Marjan Šarec si je včeraj, v ponedeljek, 9. 1. 2017, skupaj z direktorico občinske uprave in strokovnimi službami ogledal stanje Kavarne Veronika. Ko bo podana realna ocena investicije, bo Občina Kamnik poslovni prostor tudi obnovila – prostori so potrebni celovite prenove. Po zaključku del bo objavljen javni razpis za oddajo Kavarne Veronika v najem, v katerem bodo navedeni pogoji in izhodiščna najemnina za poslovni prostor in gostinski vrt.

Oglasno sporočilo