Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (17.1.2017)

0
2132

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Na Občino Kamnik se je obrnil starš, ki ga zanima, od kdaj lahko uveljavlja subvencijo kosila za osnovnošolca in na kakšen način?

Odgovor občinske uprave

Dne, 30. 12. 2016, je bila v Uradnem listu RS, št. 88, objavljena sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v delu, ki se nanaša na subvencijo kosila za učence. Tako od 1. 2. 2017 vsem učenkam in učencem, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo ter, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija za kosilo v višini celotne cene kosila.

Do 1. 2. 2017 je namreč subvencija v višini celotne cene kosila omogočena zgolj učenkam in učencem, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo je nižji od 18 odstotkov povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, ostali pa so do subvencije upravičeni zgolj v ustreznem deležu cene kosila, ki je odvisen od povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana.

Starši, ki bi želeli uveljavljati omenjeno subvencijo, se morajo z vlogo obrniti na šolo, ki jo otrok obiskuje.

Oglasno sporočilo