Odziv na članek z naslovom Policija nad avstrijski prevzem Heliosa

0
2309

Dne 18.1.2017 je bilo na spletni strani siol.net objavljeno zavajajoče besedilo pod naslovom »Policija nad avstrijski prevzem Heliosa«. Ključne dele teksta so potem objavili tudi drugi mediji (Planet TV, RTV SLO, Finance, Delo, Mladina,…). V besedilu je med drugim tudi zapisano:

»Med osumljenimi naj bi bili po naših informacijah nekdanji člani uprave Heliosa, med drugim dolgoletni prvi mož Uroš Slavinec in njegov naslednik Aleš Klavžar. Policija je že zahtevala dokumentacijo od nekdanjih lastnikov družbe.«

»Slavinec ni bil dosegljiv za komentar.«

»Zastavili premoženje Heliosa«
»Glavni očitek nekdanjim vodilnim v Heliosu zaradi katerega jim grozi večletna zaporna kazen, je zastava vsega premoženja domžalske družbe brez soglasja in vednosti tedanjih lastnikov in nadzornega sveta. S tem so Avstrijcem v resnici omogočili najem posojila, s katerim so ti financirali prevzem Heliosa.«

V nadaljevanju navajam druga in nasprotna dejstva ter okoliščine, s katerimi kot prizadeti bistveno popravljam navedbe v objavljenem besedilu.

»Prve tri mesece leta 2014 sem bil zaradi bolniškega staleža večino časa odsoten iz delovnega mesta in dne 7.4.2014, na podlagi moje odstopne izjave, razrešen z vseh funkcij in obveznosti družbe Helios. Do trenutka razrešitve ni bila iz moje strani podpisana nobena pogodba, s katero bi se zastavilo premoženje družbe Helios, za namen pridobitve posojila za financiranje prevzema družbe Helios (kar je vidno tudi v zemljiški knjigi). Prav tako ne drži trditev, da v teh
dneh nisem bil dosegljiv za komentar, saj s strani avtorjev članka nisem prejel nobenega tovrstnega poziva. Vse moje navedbe so dokazljive.
Po mojem vedenju nisem v nobenem predkazenskem postopku.«

Uroš Slavinec

Vir: Siol.net

Oglasno sporočilo