Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (24.1.2017)

0
2183

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kdo je dolžan počistiti pasje iztrebke na zelenicah,  čeprav je dotična zadeva zakonsko urejena in je možno izreči kazen, pa vendar v praksi ne deluje.

Odgovor občinske uprave

Odlok o javnem redu in miru v Občini Kamnik v 14. členu pravi, da se živali na ulicah, trgih, rekreacijskih in gozdnih površinah, ter na drugih javnih površinah lahko vodijo le na povodcih. V 15. členu pa je zapisano, da je lastnik oziroma vodnik živali dolžan počistiti iztrebke z javne površine. Lastnik oziroma vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni.

V primerih, ko opazite kršitve napisanega, lahko podate prijavo na Občino Kamnik, kjer Prekrškovni organ v skladu z Zakonom o prekrških, kršitelju najprej pošlje izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, na podlagi podane izjave pa nato kršitelju izda plačilni nalog zaradi prekrška po 20. členu Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik, za kar je predpisana globa 200 evrov.

Dejstvo je, da navad ljudi nihče ne more spremeniti, niti Zakon. Lastniki psov bi se morali sami po sebi zavedati, da je potrebno za štirinožnimi ljubljenčki pospraviti, tako kot le-to naredijo doma, ko pes ali mačka opravita potrebo. A žal je miselnost ljudi taka, da pred lastnim pragom še pospravijo, za okolico pa jim ni mar.

Oglasno sporočilo