Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (31.1.2017)

0
1753

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kdaj bo Občina Kamnik objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in kdo lahko kandidira na razpisu.

Odgovor občinske uprave

V letu 2017 bo na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si in na oglasni deski (preddverje občinske stavbe) objavljen javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Točnega datuma objave vam še ne moremo sporočiti, vam pa predlagamo, da redno spremljate navedeni mesti, kjer bodo dostopne vse informacije.

Do kandidiranja na razpisu bodo upravičeni občani, ki bodo izpolnjevali naslednje splošne pogoje:

  • državljanstvo Republike Slovenije;
  • stalno prebivališče v občini Kamnik;
  • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 odstotkov primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
  • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 odstotkov vrednosti primernega stanovanja;
  • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka in
  • da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Oglasno sporočilo