Gradnja manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš med izvedbenimi prioritetami

0
3850

V torek, 7. februarja 2017, je bil v zvezi z opravljenimi aktivnosti glede gradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš na pobudo Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, organiziran sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za kopenski promet. Na sestanku sta bili s strani ministrstva prisotni mag. Darja Kocjan, direktorica direktorata, in Marjeta Vozelj, podsekretarka, ki spremlja pripravljalne aktivnosti za gradnjo.

V uvodnem delu sestanka je mag. Darja Kocjan, direktorica direktorata, opozorila na dopis o opravljenih aktivnostih za pripravo gradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš, ki ga je v teh dneh občini posredoval DARS. V dopisu je zapisano, da je gradnja manjkajočega dela obvoznice med izvedbenimi prioritetami. Na sestanku je bilo poudarjeno, da skladno z obljubami o začetku gradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš intenzivno nadaljujejo s pridobivanjem zemljišč, ki so potrebna za gradnjo manjkajočega dela. Po pričakovanjih izvajalca naj bi bila zemljišča v celoti pridobljena v naslednjih mesecih. Prav tako so pristopili k noveliranju projektne in investicijske dokumentacije. Pričakujejo, da bodo dokumenti za noveliranje gradbenega dovoljenja vloženi v prvi polovici leta 2017. Na sestanku je bilo zagotovljeno tudi, da so sredstva za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice rezervirana v delovnem planu DARS, v pripravi pa je tudi razpis za izbiro izvajalca, ki bo objavljen takoj po pridobitvi gradbenega dovoljena.

Na sestanku je mag. Darja Kocjan opozorila, da so bili postopki pri izbiri izvajalcev na javnih razpisih v zadnjem letu zaradi pritožb neizbranih prijaviteljev zelo dolgotrajni, nekateri postopki so od objave razpisa do končne odločitve potekali tudi več kot pol leta. Tudi zaradi tega je težko napovedati točen začetek gradnje manjkajočega dela obvoznice. Na ministrstvu pa vseeno ocenjujejo, da bi z deli lahko začeli v drugi polovici gradbene sezone 2017 ali najkasneje takoj z začetkom gradbene sezone v letu 2018. Vsi prisotni so ugotovili, da izvedbena dela potekajo skladno z načrti, vendar sta se župan in direktorica direktorata vseeno dogovorila za redno komunikacijo in obveščanje o opravljenih aktivnostih.

V zadnjem delu sestanka sta se dotaknila tudi problema tovornega prometa v občini Mengeš. Mag. Darja Kocjan je opozorila, da bo delno razbremenitev tovornega prometa, na odsekih, ki omogočajo podobno izogibanje plačilu cestnine kot v Mengšu, prineslo že elektronsko cestninjenje. Testno ga bodo uvedli v drugi polovici leta 2017, v polni meri pa bo aktivnem v letu 2018. Župan je v zaključnem delu sestanka izpostavil tudi, da je za ureditev prometa v regiji pomembna obvoznica Želodnik Vodice, v celoti. Prisotni sta opozorili, da so na ministrstvu začeli s pripravo programa dela za naslednjih 6 let v katerega bo najverjetneje vključena tudi gradnja obvoznice Želodnik Vodice, ampak zagotovil o sredstvih in začetku del do zaključka omenjenega programa ne morejo dati.

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo