Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (31.1.2017)

0
2514

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanka sprašuje, kdaj bo zgrajeno nadaljevanje peš in kolesarske poti ob reki Kamniški Bistrici. Zanima jo odcep od Radomeljskega ceste do nekdanje tovarne KIK plastika. Obstoječa pot je zelo obljudena, zato občanko zanimajo vzroki, zakaj se izgradnja poti ne nadaljuje. Zanima jo tudi, ali ima Občina Kamnik v proračunu zagotovljena sredstva za nadaljevanje peš in kolesarske poti.

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik si že vrsto let prizadeva, da bi zgradila peš in kolesarsko pot ob reki Kamniški Bistrici. Na podlagi veljavne zakonodaje mora vsak investitor imeti zemljišče, na katerem gradi, v lasti oziroma mora izkazati pravico graditi. Na osnovi navedenega si Občina Kamnik že dlje časa prizadeva pridobiti zemljišča v last oziroma v posest, kar je predpogoj za samo gradnjo peš in kolesarske poti.

Na odseku med Radomeljsko cesto in nekdanjo tovarno KIK plastika je zemljišče v lasti treh lastnikov. Eden izmed lastnikov čaka na menjavo svojega zemljišča z vodnim zemljiščem, ki je v lasti Republike Slovenije, že od leta 2011. Rešitev predhodnega vprašanja pogojuje s pridobitvijo zemljišča za potrebe gradnje rekreacijske poti. Občina Kamnik je v lanskem letu dosegla dogovor z Direkcijo Republike Slovenije za vode o začetku postopka za menjavo zemljišča. Izvedena je bila ureditev meje, ki pa zaradi nestrinjanja lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev) čaka na ustno obravnavo na Geodetski upravi Republike Slovenije. V konkretnem primeru Občina Kamnik do rešitve predhodnega vprašanja – ureditve meje, parcelacije in zamenjave zemljišč, ne more izvesti niti ureditve meje s sosednjimi zemljišči, parcelacije in odkupa sosednjih zemljišč. Občina Kamnik je kljub prej navedenim dejstvom zaprosila za vodno soglasje.

V preteklem tednu smo na Občino Kamnik prejeli vodno soglasje za gradnjo rekreacijske poti ob reki Kamniški Bistrici v severnem delu Šmarce. Pešpot je predvidena kot nadaljevanje obstoječe pešpoti ob reki Kamniški Bistrici, ki se trenutno zaključi z navezavo na Radomeljsko cesto. Načrtovana rekreacijska pot bo potekala po desnem bregu reke Kamniške Bistrice, mimo športnega centra Virtus do območja nekdanje tovarne KIK Plastika. Za izvedbo peš in kolesarske poti od Radomeljske ceste do bivše tovarne KIK plastika ima Občina Kamnik v proračunu za leto 2017 zagotovljena finančna sredstva.

Občina Kamnik želi nemudoma pričeti z deli za nadaljevanje peš in kolesarske poti, vendar do pridobitve lastništva na zemljišču žal ne more in ne sme delati oziroma ne sme posegati z izvedbo po tujih zemljiščih. Seveda pa si bomo prizadevali, da bodo vsa predhodna vprašanja rešena v najkrajšem možnem času tako, da bi bila izvedba del v celoti zaključena še v tem letu.

Oglasno sporočilo