18. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2608

V četrtek, 16. februarja 2017, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 18. seja Občinskega sveta Občine Domžale, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 17. seje z dne 19. decembra 2016 ter naslednji dnevni red:
 1. Volitve in imenovanja
 2. Obravnava in sprejem Dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Domžale
 3. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2017
 4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek
 5. Obravnava in sprejem dopolnitve načrta prodaje finančnega premoženja Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek
 6. Obravnava in sprejem izjave občinskega sveta o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob
 7. Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale – hitri postopek
 8. Obravnava in sprejem Sklepa o sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami
 9. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2017
 10. Obravnava in sprejem Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2017
 11. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
•Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju novega člana Odbora za finance in premoženje. Občinski svet je za novo članico imenoval Sabino Pirš.
•Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet Osnovne šole Rodica. Občinski svet je za novega predstavnika Občine Domžale v Svet OŠ Rodica imenoval Roberta Pečnika.
2. Obravnava in sprejem Dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Domžale
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o seznanitvi z Dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Domžale.
3. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2017
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2017.
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017.
5. Obravnava in sprejem dopolnitve načrta prodaje finančnega premoženja Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu dopolnitve načrta prodaje finančnega premoženja Občine Domžale za leto 2017.
6. Obravnava in sprejem izjave občinskega sveta o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu izjave Občinskega sveta o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob.
7. Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale – hitri postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu Pravilnika o dopolnitvah pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.
8. Obravnava in sprejem Sklepa o sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sofinanciranju začasnega spremljevalca učenki M. T., in sicer dveh ur dnevno v času pouka, iz Proračuna Občine Domžale v letu 2017 in najkasneje do konca šolskega leta 2017/2018.
9. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2017
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni izvedbi program kulture Občine Domžale za leto 2017.
10. Obravnava in sprejem Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2017
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni program športa Občine Domžale za leto 2017.
11. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Robert Pečnik /SMC/, Alenka Resinovič /Lista Reza/, Peregrin Stegnar /NSi/ in Lidija Ambrož Marčun /SMC/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
Foto: Vido Repanšek
Vir: Občina Domžale
18_seja_OS_domzale (2) 18_seja_OS_domzale (3) 18_seja_OS_domzale (4) 18_seja_OS_domzale (5) 18_seja_OS_domzale (6)
Oglasno sporočilo