Postopna zamenjava avtobusnih postajališč v občini Mengeš in obnovljene sanitarije v Zdravstveni postaji Mengeš

0
2503

V občini Mengeš smo tudi v letu 2016 nadaljevali s postopno zamenjavo neustreznih avtobusnih postajališč. Novo postajališče pri Gasilsko godbenem domu nudi vsem čakajočim zaščito proti dežju in s krajinsko zasnovo dopolnjuje urejen videz lokacije. V letu 2017 so v proračunu rezervirana sredstva za zamenjavo naslednjega postajališča ter nato v proračunu 2018 še zamenjava zadnjega, neustreznega postajališča v občini.
Obstoječa avtobusna postajališča so bila neustrezna, saj čakajočim niso ponudila zaščite pred dežje. V občini smo se po pregledu obstoječih možnosti odločili za krajinsko zasnovane nadstrešnice, ki so primerne za postavitev v krajini, tako na postajališču v Topolah, kot v naseljih. Prijeten, topel, alpski videz avtobusnih postajališč ustvarjajo ovalna strešnica, konstrukcija v svetlo sivi barvi in z masivnim lesom obloženi nosilni, jekleni stebri. Avtobusna postajališča so bila izbrana tudi, ker se lahko modularno sestavljajo in se na lokaciji le sestavijo, so v celoti montažna konstrukcija. Del avtobusnega postajališča so tudi opozorilni znaki za ptice, prepoved plakatiranja in sedežna klop iz masivnega lesa.
V letu 2017 so v proračunu za vsa avtobusna postajališča zagotovljena tudi sredstva za redno čiščenje steklenih površin, predvidoma 4 krat letno ter za pometanje površin postajališč z robniki z bližnji okolici in praznjenje košev za smeti, kar se bo izvaja predvidoma 1 krat mesečno. Poenotena avtobusna postajališča in njihovo redno vzdrževanje so del aktivnosti uprave, da skupaj zagotovimo urejeno občino.

Obnovljene sanitarije v Zdravstveni postaji Mengeš

V letu 2016, tik pred Božičem, so bile v celoti prenovljene sanitarije v Zdravstveni postaji Mengeš. Obnovljenih je bilo sedem enot, tri moške in tri ženske sanitarije in ena skupna enota, ki je namenjena odvzemu urina.

WC_menges (1) WC_menges (2)
Zdravstvena postaja Mengeš je bila zgrajena leta 1984, pred 32 leti in prav toliko so bile stare tudi sanitarije. Prenova dotrajanih, starih sanitarij se je začela v drugi polovici septembra in se je zaključila 23. decembra 2016. V tem času so bile v celoti zamenjane vse vodovodne in elektro inštalacije, izvedeno je bilo talno ogrevanje v vseh obnovljenih sanitarijah. V nadaljevanju je bila vgrajena nova keramika, zamenjana pa so bila tudi vhodna vrata v sanitarije. Občina bo nadaljevala z obnovitvenimi deli v Zdravstveni postaji Mengeš tudi v letu 2017, predvidoma bodo dela opravljena v poletnem času.

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo