Upravnik v spregi z investitorjem za talce tokrat vzel starejše občane

0
2478

Lastniki oskrbovanih stanovanj v Domžalah opozarjajo, da njihov upravnik krši zakonodajo in dela v izključno korist enega etažnega lastnika, medtem ko položnice preostalih strmo rastejo. Upravnik je tako na lastnike oskrbovanih stanovanj čez noč prevalil četrtino od skupno 120.000 evrov letnih stroškov.

Starostniki, ki živijo v oskrbovanih stanovanjih v Domžalah, obupujejo. Večina se jih je v stanovanja preselila potem, ko so v hišah ostali sami, zato izkušenj z upravniki dotlej niso imeli. A četudi bi njihovo delovanje poznali, bi se ena najranljivejših skupin prebivalstva težko ubranila pred manipulacijami in samovoljo, ki si jih, kot opozarjajo, privošči podjetje Tabor upravljanje in vzdrževanje kot upravnik stavbe. Zaradi pomanjkljive zakonodaje se stežka prebija tudi peščica, ki se je sama ali s pomočjo svojcev takšnemu ravnanju uprla.

Upravnik še naprej ignorira njihovo voljo, opozarjajo lastniki oskrbovanih stanovanj, krši zakonodajo in dela v izključno korist enega etažnega lastnika. Ta lastnik je družba IMP, vlagatelj gradnje, ki je 82 oskrbovanih stanovanj prodal zasebnikom (oziroma nekaj kupcev še išče), sam pa je v kompleksu ohranil lastništvo nad domom starejših občanov in večino poslovnih prostorov.

Podjetje je lastnik več kot treh četrtin kompleksa in lahko samo odloča skorajda o vsem, kar je eden glavnih razlogov, da se je za lastnike oskrbovanih stanovanj po zamenjavi upravnika začela nočna mora. Zneski na njihovih položnicah letijo v nebo, medtem ko IMP plačuje vse bolj smešne vsote. »Za talno ogrevanje 5000 kvadratnih metrov prostorov je IMP marca 2016 plačal šest evrov, lastnik 30 kvadratnih metrov velikega stanovanja v istem kompleksu pa isti mesec več kot 20 evrov,« so nas opozorili lastniki oskrbovanih stanovanj.

Kot so pojasnili, je upravnik Tabor upravljanje in vzdrževanje – ki ga je z večino izbral IMP – s spreminjanjem dokumentov (načrta etažne lastnine, pogodbe o medsebojnih razmerjih) in prilagajanjem obračunov v korist IMP na lastnike oskrbovanih stanovanj tako rekoč čez noč prevalil okoli 30.000 evrov od skupno 120.000 evrov letnih stroškov za hišnika, varnostno-recepcijsko službo in odvoz smeti. »Obratovalni stroški, in to brez ogrevanja, so za 30 kvadratnih metrov veliko stanovanje v enem letu poskočili za 30 evrov, na 85 evrov na mesec. Za stanovanje velikosti 58 kvadratnih metrov pa so se že skoraj podvojili in so s 85 evrov novembra 2015 zrasli na 160 evrov novembra 2016.«

Da je mera polna, gre večinoma za stroške, ki nastajajo zaradi zasebnega doma starejših občanov, so še opozorili lastniki oskrbovanih stanovanj.

Zapletanje IMP in upravnika

Predstavnica upravnika Mateja Vukovič tudi v imenu IMP očitke na račun obeh podjetij zavrača. »Res je na konkretnem objektu eden večjih lastnikov podjetje IMP, vendar družba IMP poudarja, da sledi željam svojih varovancev v domu starejših občanov in lastnikov oskrbovanih stanovanj, ki jih obravnava pred svojimi interesi. Etažni lastniki, katerih solastniški delež predstavlja približno 6 odstotkov celote, pa se z nekaterimi odločitvami ne strinjajo, kar je tudi njihova pravica. A vsi postopki na objektu se vodijo skladno z zakonom in akti o medsebojnih razmerjih, ki so jih lastniki veljavno sprejeli,« je zatrdila Vukovičeva.

Toda od kod potem tolikšne podražitve in visoki obratovalni stroški za oskrbovana stanovanja v primerjavi z domskim delom? »Stroški se med solastnike delijo sorazmerno s kvadraturami v njihovi lasti. Edina izjema je obračun stroškov ogrevanja, ki se obračunavajo po posebni formuli, ki so jo skladno z zakonom kot nesporno sprejeli etažni lastniki. Upravnik v to formulo ne more posegati in zatrjuje, da je doslej vanjo vedno vnesel pravilne podatke. V sezoni 2015/2016 so oskrbovana stanovanja plačala 29 odstotkov celotnih stroškov za ogrevanje, dom starejših občanov 60 odstotkov, preostali pa 11 odstotkov,« je odgovorila Vukovičeva.

Na ponovljeno vprašanje, po kateri logiki je lahko ogrevanje skromnega stanovanja dražje od ogrevanja celotnega doma za ostarele, pa je dejala, da je bil marec 2016 po njihovi oceni izjemen mesec in da v kurilnem obdobju kot celoti niso zaznali nobenih odstopanj. To je nenavadno, saj so lastniki oskrbovanih stanovanj na odstopanja opozorili z reklamacijo marčevskega računa, ki so jo po besedah Vukovičeve prejeli septembra lani, upravnik pa bo po posvetu z avtorjem računalniškega programa za obračunavanje stroškov na naslednjem zboru etažnih lastnikov predlagal tudi nekatere spremembe obračunske formule.

Predsednik uprave IMP in aktualni kandidat za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH) Franci Žmavc pa je v nasprotju s pojasnili Vukovičeve zatrdil, da je bil marec 2016 izjema, ki jo je zakrivil okvarjen števec, ki so ga nato popravili, dom pa je doplačal potrebno razliko.

Neučinkovita inšpekcija, najodločnejši na sodišče

Ne le da lastniki oskrbovanih stanovanj doslej še niso opazili povračila stroškov, opozorili so nas tudi, da se jim je še hujša krivica zgodila decembra 2015, ko dom za talno ogrevanje sploh ni plačal nič, temveč je na ta račun celo zaslužil skoraj 90 evrov, kolikor so zaradi nepravilnih obračunskih postavk talno ogrevanje kompleksa preplačali drugi etažni lastniki. »Glede na januarske temperature in že videno na decembrskih položnicah iz leta 2015 so verjetno še lepše delitve stroškov za december 2016 in januar 2017, a nam jih nočejo več dati,« so povedali in dodali, da so jim tudi delitve v roke prišle zgolj po naključju.

Ker imajo sprenevedanj in manipulacij upravnika dovolj, se je nekaj lastnikov obrnilo na stanovanjsko inšpekcijo, ki pa za preverjanje pravilnosti obračunov stroškov ni pristojna in je lastnike napotila na sodišče. Gradbena inšpekcija, inšpektorat za energetiko in inšpektorat za geodezijo ter ministrstvo za delo o prijavah še vedno odločajo. Nekaj lastnikov je tudi prenehalo plačevati položnice in so vložili tožbo za uzurpacijo skupnih delov in površin. »Ob kršenju ustave, zakonov, pravilnikov in internega akta smo se bili prisiljeni obrniti na sodišče,« so dejali lastniki in zagotovili, da že zaradi starostnikov, na račun katerih se prek servilnega upravnika brezsramno okorišča IMP, ne bodo odnehali.

Vir: Dnevnik.si, foto: Bojan Velikonja

Oglasno sporočilo