Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (28.5.2017)

0
2000

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanka se sprašuje, ali lastniki psov svoje hišne ljubljenčke lahko oziroma smejo sprehajati po pokopališču. Poudarja, da se ji to zdi nedopustno, saj gre vendar za zadnje počivališče pokojnih, do katerih moramo izkazati spoštljiv odnos.

Odgovor občinske uprave

Občinsko redarstvo Občine Kamnik zaradi varovanja zdravja, čistoče in okolja izvaja tudi poostrene nadzore na občinskih javnih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kamnik v 9. členu pravi, da je prepovedano vodenje živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih v javne ustanove, na otroška igrišča, POKOPALIŠČA, javna kopališča, športna igrišča, javna prevozna sredstva ali v druge prostore oziroma površine, kamor je vodenje psov izrecno prepovedano. Za navedeno kršitev je predpisana globa v višini 200 evrov, vendar se nekateri zavedajo, da občinski redar ne more biti ves čas prisoten na eni lokaciji, zato ne moremo trditi, da kdo tega dejansko ne izkorišča.

Na kamniških Žalah občinsko redarstvo izvaja poostrene nadzore, prav tako jih bo tudi v prihodnje, vendar pa je dejstvo, da navad ljudi nihče ne more spremeniti, niti Zakon. Lastniki psov bi se morali sami po sebi zavedati, da je vodenje psov povsod, kamor gredo sami, predvsem pa na kraj zadnjega počitka naših svojcev, predvsem moteče, neprimerno in zelo nekulturno.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo