Priznanja Civilne zaščite ob dnevu Civilne zaščite tudi Kamničanom

0
2486

Včeraj se je v dvorani Kulturnega doma v Medvodah odvijala osrednja regijska podelitev priznanj in nagrad ob svetovnem dnevu Civilne zaščite. Med prejemniki so bili tudi Kamničani, in sicer član štaba Civilne zaščite Občine Kamnik Bojan Klemen, član Društva GRS Kamnik Alojz Jerman in član ekipe prve pomoči in PGD Šmarca Mitja Šarec. Slavnostnega dogodka pa so se udeležili župan Marjan Šarec, podžupan Igor Žavbi in poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša.

Prizadevnost ljudi, ki so prostovoljno in poklicno ali dolžnostno vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je pripomoglo k temu, da se vsakič znova uspešno spoprijemamo s številnimi naravnimi ujmami in drugimi nesrečami.

CZ_Kamnik_2017_1

Pomembna vloga sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je prav gotovo tudi na lokalni ravni. Občine skrbijo, da poteka delo na področju varstva pred nesrečami strokovno in usklajeno.

CZ_Kamnik_2017_2

Regijska podelitev priznanj Civilne zaščite ob dnevu Civilne zaščite se je, kot rečeno, odvijala včeraj, v torek, 7. marca 2017, v dvorani Kulturnega doma v Medvodah. Slavnostni govornik je bil generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But. Na prireditvi pa so bila podeljena priznanja Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, ki so jih predlagale Občine, gasilske zveze, štabi civilne zaščite in društva zaradi njihovega prispevka na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V počastitev praznika Civilne zaščite, predvsem z zahvalo vsem, ki so s svojimi dejanji že prispevali k uresničevanju ciljev preprečevanja nesreč, pripravljenosti, reševanja in pomoči ter z odstranjevanjem posledic naravnih nesreč.

CZ_Kamnik_2017_3

Med dobitniki priznanj in nagrad so bili tudi Kamničani:

  • srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč. Priznanje sta prejela član štaba Civilne zaščite Občine Kamnik Bojan Klemen in član Društva GRS Kamnik Alojz Jerman,
  • bronasti znak civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Priznanje je prejel član ekipe prve pomoči PGD Šmarca Mitja Šarec.

    CZ_Kamnik_2017_4 CZ_Kamnik_2017_5

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo!

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo