Prejemniki državnih priznanj Civilne zaščite iz Občine Domžale

0
2542

7. marca 2017, je v Medvodah potekala slavnostna prireditev, ki jo je ob svetovnem dnevu civilne zaščite organizirala Uprava za zaščito in reševanje izpostava Ljubljana, na kateri so podelili državna priznanja. Letos smo v naši občini dobili tri priznanja – bronasti znak Civilne zaščite sta dobili Ekipa za prvo pomoč CZ Občine Domžale in Ekipa za prvo pomoč Rdečega križa Domžale. Zlati znak pa je prejel gospod Rudolf Volčini. Kot pa je tudi že tradicija v naši občini, bo nagrajence in vse ostale člane zaščitno – reševalnega sistema Občine Domžale sprejel tudi župan Toni Dragar.

CZ_domzale_2017

Ekipa za prvo pomoč Rdečega Križa Domžale je prejela bronasti znak za operativno delo in aktivnosti pri sprejemu beguncev v okviru ukrepanja  Rdečega križa Slovenije.
Ekipa za prvo pomoč Občine Domžale je bronasti znak Civilne zaščite dobila za že več kot 10 let uspešno predstavljanje Občine Domžale na regijskih preverjanjih prve pomoči ter sodelovanje pri usposabljanjih drugih pripadnikov enot za prvo pomoč ter prispevek k boljši pripravljenosti celotnega sistem za zaščito in reševanje in pomoč. Ekipa pri svojem delu stalno sodeluje z Zdravstvenim domom Domžale ter drugimi sestavi v okviru občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči. Njeni pripadniki prihajajo iz PGD Dob, PGD Studenec pri Krtini in PGD Vir ter sodelujejo tudi pri gasilskih intervencijah, pri katerih je potrebna prva pomoč ter gasilskih in občinskih zaščitno-reševalnih vajah.
Gospod Rudolf Volčini pa je zlati znak prejel za 20 let uspešnega upravljanja člana občinskega štaba Civilne zaščite ter vodje poklicne gasilske enote CPV Domžale v okviru podjetja Helios Količevo. Sodeloval je pri vseh preventivnih in operativnih reševalnih ukrepih, vajah in akcijah, ki jih vodil Občinski štab za Civilno zaščito ter pri drugih dejavnostih za razvijanje in krepitev usposobljenosti in pripravljenosti poklicnih gasilcev ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Poklicna gasilska enota je v obdobju njegovega vodenja letno opravila med 200 do 300 intervencij na leto, v okviru opravljanja nalog javne gasilske službe ter drugih nalog varstva pred požarom ter nalog zaščite in reševanja. Pri opravljanju nalog v štabu CZ je veliko prispeval tudi na področju izdelave in dopolnjevanja občinskih načrtov zaščite in reševanja. S svojo dejavnostjo na preventivnem in operativnem področju je tako pomembno  prispeval k uspešnemu razvoju celotnega občinskega sistema varstva zaščite, reševanja in pomoči.
Čestitamo vsem nagrajencem in se zahvaljujemo prav vsem posameznikom, ki sestavljajo zaščitno – reševalni sistem naše občine ter tako skrbijo za našo varnost.
Kjer je volja, je pomoč!

Urad župana Občine Domžale
Oglasno sporočilo