60. obletnica delovanja Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik

0
3073

11.3.2017 so člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik v gostilni pri Slavki obeležili 60. obletnico delovanja, zbranim pa se je ob tem slovesnem trenutku pridružil tudi župan Marjan Šarec.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov svojih članov. Vanj so včlanjeni poklicni vozniki motornih vozil vseh kategorij, avtomehaniki, vozniki gradbene, gozdne, kmetijske in druge mehanizacije, pripadniki drugih poklicev v dejavnosti cestnega prometa in zainteresirani občani. Že prvo leto po ustanovitvi so v svojih vrstah šteli 91 članov, število članov se je nato iz leta v leto povečevalo in v svojih najboljših letih doseglo kar 217 članov. Žal pa sedaj, od začetka leta 2017, štejejo le še 50 članov.

Izkušnje Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik temeljijo predvsem na milijonih prevoženih kilometrov poklicnih voznikov ter strokovnih izkušnjah avtomehanikov in drugih njenih članov. Njihovo prostovoljno delo je zakoreninjena vrednota, saj pri delovanju ne gre le za prijateljska in družabna srečanja, kot so veselice in parade, temveč za delo v številnih preventivnih in vzgojnih akcijah na področju prometa. Poleg vsakoletnega varovanja otrok v prvih šolskih dneh, s katerim so člani pričeli že davnega leta 1965, sodelujejo tudi pri kolesarskih izpitih in drugih akcijah za osnovnošolce, kot sta kolesarsko tekmovanje »Kaj veš o prometu?« in Teden mobilnosti, udeležujejo se rednih letnih srečanj sosednjih društevin aktivno sodelujejo v preventivnih akcijah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik. V ta namen in v druge programe dela so v letu 2016 namenili 195 ur prostovoljnega dela in prevozili 475 kilometrov.

Predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik Franc Pivk je s pozdravnimi besedami napovedal začetek slovesnosti: »V veliko čast mi je, da vas danes lahko pozdravim v svojem imenu in v imenu upravnega odbora Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik, danes, ko naše Združenje obeležuje 60 let svojega obstoja in delovanja. To je jubilej, na katerega se ne more in ne sme pozabiti, že zaradi nekdanjih in sedanjih članov, ki so v preteklih 60 letih kakorkoli pripomogli k začetku in delovanju Združenja, in tudi kot zgodovinsko obeležje za mlajše generacije šoferjev in avtomehanikov. Šoferji in avtomehaniki Kamnika ter njegove okolice so namreč že dolgo čutili praznino in nepovezanost pri svojem delu, da bi lahko skupno reševali določene probleme, ki jih prinaša poklic šoferja in avtomehanika. Tako se je pred 60 leti sestalo nekaj entuziastov in sklenili so, da v Kamniku ustanovijo Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik. Za prvega predsednika so izbrali Djuraševič Gabriela (Djura), člani odbora pa so postali Vladimir Steklasa, Mihael Jerman in Jože Zika. Ustanovni občni zbor je bil sklican v januarju 1957, na katerem je izvoljen prvi upravni odbor in drugi organi Združenja ter sprejeta tako imenovana pravila, ki so določala temeljne cilje, naloge in način delovanja. 60 let delovanja ni tako malo. Potrebno je bilo polno odpovedovanj prostemu času v korist Združenja tako članov upravnih odborov kot tudi drugih članov, ki so bili vključeni v razne akcije in priprave. V tem 60-letnem obdobju smo imeli 12 predsednikov, prav tako so se menjali ostali člani organov. Pri svojem delu se je srečevalo in se srečuje z marsikaterimi problemi. Za vse te probleme je imela Občina Kamnik, vključno z drugimi službami lokalne skupnosti, dokaj posluha. Upamo in želimo si še več posluha in še boljšega sodelovanja tudi v prihodnje. Za obstoj se moramo vsi skupaj močno prizadevati in še bolj potruditi, kajti iz leta v leto se nam število članov zmanjšuje, predvsem zaradi naravne selekcije oziroma umrljivosti članov na eni strani in premajhnega števila novih članov na drugi strani. Veseli smo vsakega novega člana, ki se nam pridruži. Upravnemu odboru in vsem članom, ki kakorkoli sodelujete in prispevate k našemu obstoju v sedanjem času, se za prehojeno pot iskreno zahvaljujem in upam, da bodo prihodnji rodovi šoferjev in avtomehanikov ohranili začrtano pot tudi v nadalje. Prav tako iskrena zahvala velja vsem donatorjem za vse njihove prispevke, s katerimi nam veliko olajšajo in pomagajo pri uresničevanje zadanih ciljev in nalog.«

Župan Marjan Šarec pa je članom Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik z zahvalo iskreno čestital za aktivnosti, usmerjene v preventivne in izobraževalne dejavnosti, s katerimi skrbijo za večjo varnost naših občank in občanov: »Danes je za vas pomembna obletnica, saj je 60 let delovanja lepa doba. Doba, ko se ozremo nazaj. Že ves čas premišljujem, ko gledam letnico 1957, kaj se je v zgodovini takrat zgodilo. Kako je bilo tistega leta vse drugače. Sama tehnika, način dela in tudi način življenja je bil popolnoma drugačen. Takrat je bil poklic šoferja in avtomehanika težji, zahtevnejši in bolj nepredvidljiv. Resnično je bilo vse odvisno od človeka in od tega, kako je bil le-ta vešč. Tehnika in tehnični pripomočki so bili popolnoma drugačni, motorji so bili šibkejši. In kako je danes? Pogovarjamo se celo o vozilih brez voznika, o avtomehaničnih delavnicah brez avtomehanikov in o tem, da vse upravljajo roboti. V 60 letih se je vse spremenilo, pa ne nujno, da na bolje. Upad članstva in upad druženja, upad pripadnosti različnim organizacijam in upad pripadnosti naši družbi pa kaže, da se je na tem področju spremenilo bistveno na slabše. Imamo moderno tehniko, najsodobnejšo opremo, a nam manjka tega, da bi znali narediti nekaj za družbo. Združenja šoferjev in avtomehanikov so nastajala tudi za to, da so namenjala podporo svojemu članstvu, izobraževala in pomagala družbi. In to brezplačno. Ne za plačilo, kot danes, ko je potrebno vsako stvar plačati in zavesti v knjige ter obrazložiti. Takrat je bilo marsikaj postorjeno prostovoljno, danes pa tega zakonodaja skorajda niti ne dovoljuje. Ko sem poslušal, da v Združenju beležite upad članstva in mladih praktično nimate, sem razmišljal, da je ta problem prisoten tudi v drugih društvih. Današnji čas je namreč tak, da človeka sili k individualizmu in tekmovanju. In to že v šolah. Združenja, kot je vaše, bodo preživela samo ob trudu vsakega posameznika in ob dejstvu, da bo družba začela razmišljati drugače. Dandanes je vse nagnjeno k borbi za obstoj in zato je pomembno, da vaša 60-letnica delovanja ne izzveni kar tako in jo spoštljivo obeležimo. Verjamem, da boste medse sprejeli tudi nove člane, saj se bo potrebno vrniti k vrednotam, ki smo jih nekoč že imeli. Spoštovani, ob tem visokem jubileju vam iskreno čestitam.«

Delovno predsedstvo je predstavilo poročila preteklega leta in načrte za letošnje delo. Vodstvo Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik pa je ob tej priložnosti podelilo jubilejne značke in priznanja. Poseben dan je bil danes za gospoda Miha Uršiča, ki je član Združenja že od samega začetka, torej polnih 60 let, nič manj pomemben pa tudi za tiste, ki so prejeli priznanja in značke za 5 let delovanja, Edito Vrankar, Anteja Crnoja in Grega Cvirna, za 35 let delovanja Mihaela Kakerja, Fortija Hribernika, Janeza Nadvešnika, Braneta Pirca in Alojza Žebaljca, za 40 let pa Andreja Drolca, Ivana Hribernika, Aleksa Miličeviča in Marjana Vrhovnika.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo